De macht van de slang

De macht van de slang

http://psitalent.de/Schlange.htm

Inhoud:
Eerste info: 22 September 2011

Vervolg: 27 September 2011

Gedachten over de nieuwe inzichten: 30 September 2011

Eerste info
22. 9. 2011

De laatste twee weken waren me de weken wel. In onderzoek- en helingsessies zijn we op zóveel informatie over slangen gestuit als nooit tevoren. Of het nu was bij sessies met mensen, met natuurwezens of met buitenaardsen, overal kwamen slangen voor. Preciezer uitgedrukt, het gaat om multidimensionele buitenaardse slangen. Voor ons duiken ze in ieder geval alleen in astrale vorm op, maar ze zijn niet daartoe beperkt. Deze slangen moeten niet verward worden met onze aardse slangen en hun astrale zielen-delen.

Het kan zo zijn, dat de slangen meer macht en invloed hebben dan de Drako’s en Repto’s en de ons tot nu toe bekende wezens.

Er zijn aanwijzingen, dat ze misschien ook Drako’s en Repto’s door middel van bewustzijnscontrole sturen. Ons mensen sturen ze in ieder geval en het lijkt erop, dat er geen mensen zonder slangen zijn. Of in ieder geval is er nauwelijks iemand, die niet onder de invloed van een slang staat.

Waarom is dit onderwerp niet al lang langsgekomen? Ik heb daarover reeds geschreven in “Belevenissen met buitenaardsen”, in het Hoofdstuk Slangen. Ze zijn erin gespecialiseerd, zich onvindbaar te maken en ze zijn er extreem goed in om het bewustzijn van andere wezens te manipuleren. Dat wil zeggen, wanneer men ze wil vinden, beginnen ze met afleiding, geestelijke beneveling en verdraaiing van de waarneming.

En ik merk het zelfs hier, terwijl ik dit artikel schrijf, hoe ik tegenwind krijg. Hun grote truc sinds duizenden jaren, om ongezien op de achtergrond te werken, zal zijn kracht verliezen, wanneer deze informatie rondgaat. Natuurlijk willen ze dat verhinderen of tenminste vertragen zolang het gaat.

Ik heb in andere artikelen geschreven, dat de Repto’s ruzie tussen man en vrouw creëren door gemanipuleerde misverstanden. Dat klopt wel. Dat doen ze. Echter, de dagelijkse, constante, communicatie-chaos komt door de slangen. En dat heeft een bepaalde reden. De slangen zijn ergens vast geïnstalleerd, in de meeste mensen of ook wel in plaatsen. Wanneer slangen in het onderlichaam van een vrouw “wonen”, wat vaak het geval is, zijn er eindeloos partnerproblemen. De slang wil de Moeder-essentie van het onderlichaam voor zichzelf hebben, eventueel ook voor het kweken van nageslacht, en wil deze energie niet met een man delen.

In dit opzicht is het paradijs-verhaal van de Bijbel helemaal niet zo verkeerd. De slang bracht scheiding tussen man en vrouw. Dat de slang het oorspronkelijke paradijs vernietigd heeft is ook correct. Want, zoals wij van natuurwezens hebben vernomen, er was ooit een paradijselijk samenwerken van mensen, natuurwezens, aardse astrale wezens en de Aardeziel. We leefden in een volop functionerende symbiose, die voor allen winst betekende. De harmonie werd door de slangen op de meest achterbakse manier verstoord. Met hun manipulatieve vaardigheden schiepen zij wantrouwen, nijd, jaloezie, afgunst, misverstaan, ruzie tot en met het wederzijds bevechten.

Wij hebben waarnemingen die laten zien, dat de slangen door een ander buitenaards ras gebracht werden. Dit ras laat zich echter niet zien. We tasten hier nog zeer in het duister. Misschien is het op dit moment ook niet belangrijk.

De Cobra schijnt in de Slangenhiërarchie helemaal bovenaan te staan. Wij hebben gezien, hoe een Cobra buiten de tijd kan handelen. Ze heeft in enige tijdsperiode een tempel laten bouwen. Daar heeft zij zielen-delen opgeslagen van mensen, die men aan haar geofferd heeft. Zij heeft uit deze tempel zielen-energieën gehaald, om daarmee naar het verleden te gaan, in dit geval naar Atlantis, om daar schade aan te richten. Of alle slangen dat kunnen weten we niet.

Ik heb in het hoofdstuk over Repto’s geschreven, dat wij een Repto, die naar de goede kant wilde overlopen, bevrijd en geheeld hebben. Nu dook hij na een week nog een keer op, want hij was nog niet geheel vrij. Aangezien wij net nieuwe inzichten hadden over de slangen stelde ik voor, om bij hem naar een slang te zoeken. En zo was het dus ook. In hem zat nog een slang en die moesten wij eruit halen en toen was hij vrij. Men zou kunnen vermoeden, dat de Repto’s vol slangen zitten en misschien daardoor zo boosaardig blijven. Wij zullen dit verder onderzoeken.

In de loop van dezelfde sessie kwamen wij bij een plaats in een grot, waar rituelen van de slangensekte uitgevoerd werden. Zonder duidelijke samenhang ‘bracht’ dit Martina ineens naar New York. Wat moest zij daar? Daar stond ze nu. Na een tijdje vertoonde zich een monstergolf, die op New York af kwam. En er verscheen een reusachtige Cobra, groter dan het grootste gebouw. En haar boodschap was: “Dit ligt in onze macht”. Wij weten niet, of het klopt, of dat zij ons slechts bang wilde maken.

Wij nemen aan, dat zij zich beperken tot het manipuleren en andere wezens  handelingen laten verrichten, of dit nu Repto’s, Grijzen of mensen zijn, en dat zij hun macht met de hulp van deze wezens uitoefenen. Ik heb het vermoeden, dat de cultus van de slangensekte ook tegenwoordig nog krachtig bedreven wordt (bepaaldelijk ook in New York), want hij zal zijn trouwste dienaren veel geld en schijnbare macht geven.

Ik beëindig dit artikel nu hier, zodat ik het vandaag nog kan publiceren. Het moet snel in de openbaarheid. Ik zal in de loop van de tijd zeker nog meer informatie toevoegen.

Franz Erdl

Vervolg 27 september 2011

Hallo mensen! Op dit moment gebeuren er echt spannende dingen. Ons wereldbeeld verandert alweer, maar wel in een vorm, die mij aanspreekt. De verandering is nog niet bewezen; het zou er als volgt uit kunnen zien:

Repto’s en mensen zijn gezamenlijk slachtoffer van de buitenaardse Slangen.
Repto’s staan onder bewustzijnscontrole van de Slangen.
Repto’s hebben een ziel en kunnen daarom geheeld worden.

De heling van de Repto’s zou als voorwaarde hebben, dat de Slangen overwonnen moeten worden, en als gevolg, dat in een kettingreactie alle andere buitenaardsen, alle mensen en alle aardwezens geheeld zouden worden.

Een groep van meerdere honderden Repto’s, duistere Draken, Drako’s en anderen heeft aangeboden om mee te strijden met ons en mede te helen. De totaalindruk van deze groep was weliswaar donker en de meeste wezens hadden een eerder angst inboezemend uiterlijk maar qua gevoel waren deze wezens in orde. Ja, ze voelden goed aan. Ze zochten geen heling maar boden hun samenwerking aan. Toch hebben we niet overhaast gereageerd. We kunnen geen risico nemen en hebben tijd genomen om erover na te denken en te voelen. We moeten deze groep nog preciezer uittesten en erover nadenken hoe we ze kunnen uittesten. We willen in geen enkele val trappen.

Een basisprincipe, dat door de Slangen wordt gebruikt, is de demonisering van hun vijanden. Dat betekent, dat dappere vrijheidsstrijders door de magische krachten van de Slangen voor de andere wezens worden neergezet als bijzonder kwaadaardig. Dat doen ze met mensen en ook met Repto’s en Drako’s. Het gaat hierbij om zeer positieve wezens, die echter in de hele wereld een demonische reputatie hebben. Niet te verwarren met de meeste Repto’s, die door Mindcontrol al helemaal niet meer weten, dat zij eigenlijk positieve wezens zijn. Met dit type moet verder heel voorzichtig worden omgegaan en is geen samenwerking mogelijk totdat zij van hun Slangen bevrijd zijn.

Zo, nu enkele belevenissen van de afgelopen dagen, die onze bovenstaande vermoedens bevestigen:

Helingsessie. Een Slang is in de buikholte gevonden. Een Repto, die in relatie staat tot de Slang, blijft in de buurt. Hij is negatief, maar hij stoort ons in ieder geval niet. De ruimte waarin de Slang zich ophield was eerst onzichtbaar, maar toen wij doorgingen met zoeken, zag het eruit als een mooi licht. Beide waren bedrog. Daarna kwam de waarheid naar voren. Er was daar iets kouds en wits en daaromheen een Slang, zo te zien nog niet geheel uitgegroeid. Het witte in het midden scheen als voeding voor haar te dienen.

Wij begonnen positieve energie op de Slang te richten. Dat werkt weliswaar, maar kan bij Slangen echter een langdurige onderneming worden. We zagen ook zo snel geen effect. Toen kwam de witte Slang (zie Wezens van de Aarde) en maakte zich meester van de andere. Na korte tijd zagen we alleen nog zwarte restanten en het koude witte in het midden. De cliënt voelde zich nog altijd niet goed in de buikholte. Wij prakkiseerden. Wat viel er nog te doen? Martina had het geniale idee: Is het witte een zielen-deel van iemand? Heeft men de jonge Slang een ziel als voedsel meegegeven? Juist, het antwoord kwam door de voelbare energie, die ook meteen dit zielen-deel begon te helen.

Toen kwam er nog meer informatie. Dit was de ziel van de Repto, die in de buurt stond. Het duurde even totdat alle traumata opgelost waren en toen keek een vriendelijke, allerdankbaarste Repto ons aan. Hij doorstroomde ons allemaal nog met een liefdevolle, dankbare energie en verliet ons toen. Deze belevenis was ongelooflijk mooi en gaf ons moed om nog meer Repto’s te willen helen.

Ik heb weliswaar nog meer onderwerpen, speciaal over demonisering, maar over dit wat ik hierboven heb geschreven moet men eerst maar eens nadenken.
Tot gauw

Gedachten over de nieuwe inzichten
30 September

Tot nu toe waren Repto’s en Drako’s de slechteriken. Nu weten wij, dat de Slangen daarachter zitten. Ja, en? Het verschil is enorm. We weten nu, dat Repto’s en Drako’s slachtoffer zijn, net zoals wij. Maar het gaat nog veel verder. Onze ervaringen tot nu toe hebben ons ervan weerhouden om Repto’s te helen, die zich agressief naar ons gedragen. Hoe dan ook, want helende energie heeft dusverre alleen ertoe gediend om ze te verjagen, maar niet om ze te genezen.

Dat is nu anders. Wij hebben begrepen, dat het de Slang in de Repto is, die hen laat uitvallen. Wanneer wij direct de Slang in de Repto aanpakken, dan kunnen wij hem genezen. We hebben dat vandaag gedaan, bij een Repto, die was afgesteld om mij te bewaken. Slang eruit en dan staat de Repto daar en weet niet wat er aan de hand is. Stel je voor, dat jullie de Slangen van Angela Merkel eruit trekken! Wanneer al deze verdraaide aandrijvingskrachten opeens wegvallen, dan zal zij ook eerst maar dom staan te kijken, of…? Wie ben ik? Wat wil ik?

Ondanks de verwarring zal het bestaan zonder Slang wel aangenamer aanvoelen.  Daarom liet de Repto zich door ons ook verder behandelen, totdat hij dankbaar wegging. Onze theorie, dat we nu Repto’s kunnen omturnen, heeft zich in de praktijk nu  bevestigd.

Daarmee openen zich geheel nieuwe mogelijkheden voor hoe dit universum gered kan worden. Tot nu toe vermoedde ik, dat men de Repto’s blijvend van hier moest wegjagen, magisch verbannen of zoiets. Het had geen zin om hen te doden; ze hebben net als wij een onsterfelijke ziel en zullen in enigerlei vorm voortbestaan. Dus moesten zij verbannen worden, opdat wij in vrede kunnen leven. Maar dat voelt voor mij niet goed. En wie heeft de vaardigheid om ze te verbannen? Wij? Andere buitenaardsen?

En hoe is dat met de Slangen? Hebben we daar niet hetzelfde probleem? Onze ervaringen tot nu toe zeggen: „Nee“. Slangen lijken geen ziel te hebben. Men kan ze vernietigen, absorberen en dan zijn ze weg! Gewoon weg! Wij weten niet, of dit voor alle Slangen geldt, maar tot nu toe ziet het er zo uit. En ik moet het hier nog eens zeggen: Deze soort van oplossing bevalt me. De Slangen komen op de afvalhoop en Repto’s, Drako’s, Sprinkhaanachtigen, Grijzen en Mensen worden geheeld. Zij leven voortaan zonder vervalsingen, zonder boosaardigheid in wederzijdse ondersteuning. Dat wordt onvoorstelbaar mooi.

Op deze oplossing ben ik verliefd geworden, ik ben helemaal gek hiervan. Iets anders komt helemaal niet meer “in Frage”. Ammehoela, mij door een Galactische Federatie laten afhalen of zo. Gaat echt niet gebeuren.

Zit er achter de Slangen nog iets ergers, machtigers? Is het konijnenhol nog dieper? Ik denk van niet. Ook de mysterieuze buitenaardsen, die de Slangen hierheen hebben gebracht, zijn naar mijn mening alleen maar door de Slangen gebruikt voor het vervoer hierheen. Als zij degenen zijn die aan de touwtjes trekken, dan zouden deze buitenaardsen al lang weer een keer opgedoken zijn. Deze gedachtegang brengt mij erop, dat de Slangen ook andere sterrenstelsels of dimensies overvallen hebben. Daar zouden nog enkele toekomstige werkgebieden kunnen zijn!

De actuele situatie is zo, dat wij in staat zijn om Slangen te elimineren. Maar wanneer wij wezens of mensen willen bevrijden, die bij de Slangen op de zwarte lijst staan, dan kunnen ze ons tegen een muur aan laten lopen. Dan gaat er niets. Ik neem aan, dat zij daarvoor heel veel energie betrekken van menselijke “slaapschapen”.

Overgenomen van:
http://olympiczion.nl/index.php/de-macht-van-de-slang/

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

Zijn de plannen voor een Valse Vlag tijdens de Olympische Spelen verdaagt naar de Paralympics?

Zijn de plannen voor een Valse Vlag tijdens de Olympische Spelen verdaagt naar de Paralympics?

We zullen het zien

En alsof het allemaal niet op kon vonden we ook nog een iluminati klok die aftelt naar 9/11!!

De Paralympics sluiten namelijk af op 9/11

TOEVAL?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

“Ebola Virus,Plague and Olympic Opening ceremony”

“Ebola Virus,Plague and Olympic Opening ceremony”

Ik wist het – heb er vanmiddag nog aan gedacht – en daarnet vond ik dit… Het begint nu echt eng te worden – en dan denk ik aan het “parade paardje” van onze vriend Appie O (waarvan de details niet bekend mochten worden gemaakt).

Ga er maar even goed voor zitten – ZEER GOED “denk en speur werk”!!

This video shows the connections between the Ebola virus, the Plague and the symbolism of the Olympics. This includes links between Monsanto, Dow chemical and the virus known as Yersinia Pestis. Also known as The Plague. Are the connections to the 2008 and 2012 games giving us clues to the virus? . Could this be the start of a new pandemic that will wipe out the population and be blamed on the Ugandan athletes in UK? Thats for you to decide. Please refrain from insults as my only purpose is that we protect ourselves from any danger.

Geplaatst in Geen categorie | 3 reacties

Parravicini maakte profetische tekening van valse vlag aanval olympische spelen in 1972

Parravicini maakte profetische tekening van valse vlag aanval olympische spelen in 1972

De Profetieën van Parravicini bevestigt, dat de Olympische Spelen in Londen een False Flag aanval gaat worden. In 1972 maakte Parravicini een profetische tekening, terwijl hij in trance was. De tekening en de tekst bevatten duidelijk signalen die verwijzen naar de Olympische Spelen in Londen door middel van de fakkel, de bel (de grootste klok ter wereld zal worden gebruikt in het Olympisch Stadion). Hij maakte zelfs de exacte contouren van het Londense Olympic Park, de toren ArcelorMittal Orbit, … en in de tekst spreken zijn profetieën over de dood, brand, ontploffing, oorlogen tussen de VS, Rusland en China …. Welke bevestigt dat deze Olympische False Flag gebruikt zal worden als een trigger voor de nucleaire WW3 (het doel hierachter is 90% reductie van de wereldbevolking zoals beschreven lange tijd geleden op de Georgia Guidestones).

Dit is de tekst die op de tekening stond van Parravicini met betrekking tot de Olympische Spelen in Londen:

vertaald
Vuur, verhongering, plagen, de dood … worden herhaaldelijk aan de kaak gesteld door de rechtvaardige over de hele wereld, maar de wereld wilde niet luisteren. Dan komt de duisternis van de Draak, die in slaap leek te zijn, dan komt de terreur van de beer die als liefde en broederschap zou komen , komt er teruggetrokken democratie die nooit is geweest, en wordt geleverd met bodemloze armoede en met hen komen alle explosies van ineenstorting Komt het donker en dan het licht van het zuiden en het kruis “

“Fire, starvation, plagues, death…are repeatedly denounced by the righteous throughout the world, but the world do not listen Then comes the darkness of the Dragon which seemed asleep, comes the terror of the bear that pretended love and brotherhood, comes the modest democracy that has never been, and comes with it the bottomless poverty and with them all the explosions of disintegration Comes the dark and then The light of the south and the cross “

Parravicini’s profetische tekening in trance getekend. Deze tekening heeft betrekking op de valse vlag aanval op de Zionistische Olympische Spelen

Een zeer groot aantal films, series, videogames en commercials verwijst min of meer duidelijk naar de komende valse vlag in Londen, zoals:

Cars 2, Knowing (ook genaamd “Prediction”), Spooks: Code 9, 2012, Independance Day, Anonymous, V For Vendetta, The Simpsons, The Dictator, Call of Duty: Modern Warfare 3, Mass Effect 3, Hellgate London, Dr. Who, The Avengers, Reign of Fire, 28 Weeks later, Baal Storm God, Harry Potter Half-Blood Prince, Batman Dark Knight Rise, G.I. Joe 2: Retaliation, Mars Attack, The Euro 2012 Chinese commercial, The 2012 London Olympics Adidas ads “all in”, “about to blow”, “Take the stage”,… En vele vele anderen.. muziek clips zoals Earthquake van Labrinth, Blow van Kesha, TimeBomb van Kylie Minogue, “This is love” van Will I am….

Bekijk de volledige serie over het onderwerp, het bevat het exclusieve mind-blowing bewijs dat er zeker een false flag nog groter dan 9/11 opgevoerd gaat worden tijdens de 2012 Olympische Spelen van Londen. BEREID JEZELF SPIRITUEEL VOOR LIEVE MENSEN


10 Delen (NIEUW)


8 Delen:


Originele artikel:
http://olympiczion.nl/index.php/parravicini-voorspelt-olympische-valse-vlag-aanval-die-911-doet-verbleken/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Exclusief: Undercover reporter infiltreert security bedrijf G4S om London Olympics te ontmaskeren!

Exclusief: Undercover reporter infiltreert security bedrijf G4S om London Olympics te ontmaskeren!

Hoogtepunten:
– Buitenlandse troepen opgesteld
– Drug deals in opleidingslokaal

– Ineffective screeningsprocessen en detectie technologie
– Foto’s van gevoelige manquettes van beveiligde gebeiden genomen door stagiaires
– 200.000 ‘lijkzakken’ geleverd
– Uniforms zijn gestolen

– Plan voor een evacuatie van Londen
– Drones (onbemande vliegtuigen) in de lucht (incl. bewapening)
– Slechte veiligheids rekruten – spreken geen engels.

Exclusief interview met onderzoeks-journalist Lee Hazledean die zich undercover laat omscholen tot een beveiliger voor de Olympische Spelen in 2012, voor privé beveiliginsbedrijf G4S (G-force). Lee is a filmmaker en onderzoeksjournalist voor de TV. Hij heeft ook meegewerkt aan de verhalen over de IRA en hoe het Britse leger daar infiltreerde en zo valse-vlag operaties uitvoerden. Hij is erin geslaagd om undercover lid te worden van het beveiligins-team voor de Spelen 2012 van G4S. Hij heeft ontdekt dat er een media black out geldt voor alle grote persbureaus als het om de Olympische spelen gaat. Tenzij het verhaal in een grote krant terecht komt, is het niet waarschijnlijk dat het verhaal ooit het daglicht zal zien. Veiligheids training en beveiligers zijn zo verschrikkelijk dat de veiligheid van de Spelen in gevaar is.

Een paar voorbeelden: Gedurende een oefening moest Lee zich voordoen als een terrorist, en sloeg hij erin om messen, geweren en IED‘s door de beveiliging te smokkelen tijdens elke oefening. De bedieners van de Röntgenapparaten hebben slechts 2 dagen training gehad. Ze zijn niet goed getraind en missen de meest duidelijke verboden items, zoals messen, wapens, ammunitie en IED’s etc. Tasdoorzoekers en foulleerders missen ook al gevaarlijke wapens, stagiaires kunnen essentiële apparaten, zoals de HHMD (Hand Held Metal Detectors) niet gebruiken en ze kunnen niet eens op een fatsoenlijk niveau met het publiek communiceren. Ook zorgwekkend is dat de ‘Rapiscan‘ metaaldetectors niet goed werken en niet gevoelig genoeg zijn om grote messen, ammunitie en andere metalen bedreigingen op te pikken. Er is hem verteld dat ze pas na 50 mensen afgaan, om zo rijvorming te voorkomen, en de toeschouwers op tijd in de stadia te krijgen. Dus een terrorist, als die gewoon in de rij zou staan, zou waarschijnlijk zelfs binnen komen wanneer deze een bomgordel zou dragen. In opleidingslokalen worden drugs gedeald, mensen kunnen geen Engels. Mensen die nog niet eens hun SIA diploma hebben, worden, over de hoofden van goedegetrainde beveiligings medewerkers, ex-politie agenten en ex-militairen, al tot teamleiders gekozen. Lee maakt zich zorgen dat wapens, of erger, meegenomen zullen worden de stadia in. Hoe dan ook, wat nog veel verontrustender is, is dat er al uniformen vermist en gestolen zijn. De cursusfaciliteit is een nauwkeurige namaak van de daadwerkelijke beveiligingsmaatregelen bij de Olympische Spelen. Lee heeft meerdere mensen foto’s zien nemen met hun mobieltjes in de cursusfaciliteit, en ondanks dat een paar gesnapt zijn door de trainers, hebben de meesten dit onopgemerkt kunnen doen. We weten dat terroristen surveillance foto’s nemen om informatie te vergaren. Contemporary International claimt dat de ze telefoon ‘jammers’ hebben (apparaten die straling van mobiele telefoons neutraliseerd en waardoor ze geen bereik hebben.), terwijl trainers toegegeven hebben dat er helemaal niet zulke apparaten in de faciliteit zijn. Het was slechts een verbaal afschrikwekkend middel.

Er zijn ook plannen voor de evacuatie van Londen. G4S zal een vooraanstaande plaats innemen, evenals 100,000 manschappen die via de Woolwich barrakken zullen komen, bestaande uit gewone Britise troepen, het Amerikaanse leger en Europese troepen. Aan Lee is niet verteld waarom heel Londen geëvacueerd zou moeten worden, er werd slecht verteld dat het een “beslissend moment in de Londense geschiedenis” zal gaan zijn. Dit zou slechts een voorzorgsmaatregel kunnen zijn, maar het publiek zou bewust gemaakt moeten worden van de buitenlandse invasie die op dit moment plaats vind. De troepen worden door heel Londen in verscheidene barrakken gevestigd nadat ze in WoolWich geweest zijn. Deze informatie heeft Lee ook bevestigd gekregen door een legerarts, die geschokt was over de hoeveelheid buitenlandse troepen die naar Londen kwamen. Tevens is er een scheepslading lijkzakken binnen gekomen, elke zak kan zo’n 4 tot 5 mensen herbergen en er zijn 200,000 van deze dingen vanuit, waarschijnlijk, Amerika geleverd. Ook werden er video’s getoond van drones die doelen in afganistan aanvielen. Er werd verteld dat drones het luchtruim boven Londen zullen patroulleren gedurende de spelen, en zo nodig ook vernietigings missies uit zullen voeren.

Originele artikel:
http://olympiczion.nl/index.php/exclusief-undercover-reporter-infiltreert-security-bedrijf-g4s-om-london-olympics-te-ontmaskeren/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De Orbit Toren – Kunst voor Satan

De Orbit Toren – Kunst voor Satan

Geïnspireerd door de Toren van Babel ontwierp de Britse kunstenaar Anish Kapoor een enorm kunstwerk als blikvanger voor de Olympische spelen in Londen. Samen met staalingenieur Cecil Balmond werkte hij aan een 114,5 meter ((375ft)) hoge roodstalen kronkelige toren, genaamd de ArcelorMittal Orbit/ Orbit Tower. (Het olympisch Stadion is 60 meter hoog)

De ontwerpers, onder leiding van kunstenaar Anish Kapoor, vergelijken de creatie met de Toren van Babel, zoals geschilderd door Pieter Bruegel. Net als de Orbit is het bouwwerk op het schilderij ook in de vorm van een spiraal. Ook het EU parlementsgebouw in Straatsburg is geïnspireerd op (en een moderne kopie van) de Toren van Babel.

Waarom nemen ontwerpers van bekende gebouwen dat als uitgangspunt? Hebben ze geen fantasie? Ze komen beiden uit op een verhaal en gebeurtenis uit de bijbel, waarvan ze de toren uit het verhaal gaan nabouwen. Wie snapt dit nog? en welk normaal denkend mens vindt dit normaal.

Het verhaal van de Toren van Babel staat in Genesis 11 : 1 – 9.
De toren van Babel staat voor verdeeldheid onder de mensen (spraakverwarring). En voor menselijke hoogmoed en de gevolgen daarvan.

Deze toren wordt nagebouwd omdat het een ritueel is en de bedoeling heeft de mensheid te overheersen. En het openen van dimensies en poorten naar andere dimensies. Het is één groot ritueel en alles heeft een betekenis.

Om dit te kunnen bewerkstelligen worden er rituelen gedaan,en alles op en in verband met de Olympische Spelen is daar mee doordrongen. Zo ook de Orbit Tower. Het is iets wat tot de hemel wil reiken. Wat verbinding maakt met ‘een andere wereld’, een andere dimensie. Andere wezens/energievormen. Ook wordt ons DNA bewerkt en veranderd, en dat zullen ze ook weer gaan doen op de rituele olympische spelen.

De betekenis van de Orbit Tower heeft ook weer te maken met het Culturele Olympische kunstwerk van Anthony McCall. Hij had de opdracht een ‘pilaar van spiraalvormige mist/nevel te maken die oprijst van Liverpool. Het zal hoger gaan als de Blackpool Tower, en die is 158 meter. Alsof het een soort helix is die symbolisch voor een DNA streng kan staan en waarmee het is verbonden aan een andere dimensie en energie.

DNA streng

Orbit Tower Londen

De vertaling van orbit is: baan, in baan brengen, sfeer, draaien, kring.

Orbit Tower en Numerologie
De onmenselijke machthebbers die deze rituelen doen zoals o.a. op de Olympische Spelen, maken altijd gebruik van numerologie. Numerologie houdt in dat je cijfers op een systematische manier kan berekenen en optellen, en dan een uitkomst krijgt. Omdat ook cijfers energie kunnen genereren, hebben ze een voorkeur voor bepaalde getallen, en dus uitkomsten.

Er zijn een aantal getallen-cijfers die door deze mensen veel gebruikt worden en steeds terug komen. Deze cijfers zijn o.a.: 33, 911, 6, 666, 9, 999, 11, 111, 3 (en 777), 322, 66.
De combinaties kunnen in spiegelbeeld staan, of ondersteboven gezien worden, het gaat om wat er van die combinatie van cijfers uit gaat. (hoe zij dat zien)

De feiten die in de media die over de Orbit Tower gemeld zijn, zitten ook weer vol met opmerkelijke getallen/’uitkomsten’, als je het berekent in numerologie.
Hieronder de feiten van alle getallen i.v.m. de Orbit Tower achter elkaar:
(achter het = teken staat de uitkomst in nummerologie)

 • * 18 maanden om het te bouwen = 1+8 = 9
 • * Hoogte Orbit Tower: 114,5 = 1+1+4+5 =11
 • * De hoogte in ft : 375ft = 3+7+5 = 15 = 6
 • * 60% is van gerecycled materiaal = 6
 • * De ticketprijs wordt 15 pond = 6
 • * De eerste bezoeker was 11 jaar = 11
 • * Adviespanel de Tower telt 9 personen = 9
 • * Kosten 19,2 + 3,1 = 22,3 miljoen 223 = voor hun hetzelfde als 322
 • (deze wordt niet opgeteld omdat 322 voor hun belangrijk getal is. het kan op zich wel en dan is het 7)
 • * Orbit Tower staat op nummer 33 in de lijst van hoogste gebouwen = 33
 • * Designers zeiden van tevoren dat die minstens 33 ft hoog moest worden = 33
 • * Orbit ligt aan de Stratford High Street (A118) A=1, dan krijg je dus: 1118

dit wordt 11. Of 11 en (1+8 =) 9. (9/11)

Hele typische uitkomsten die niet toevallig zijn. Want alles echt alles is ritueel.

Meer info over Orbit Tower: The ArcellorMittal Orbit. Art for Satan.

Originele artikel:
http://olympiczion.nl/index.php/orbit-tower-en-de-feiten/

Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

Beveiligingsmedewerkers van G4S Olympische spelen 2012 geschorst wegens nalatigheid

Beveiligingsmedewerkers van G4S Olympische spelen 2012 geschorst wegens nalatigheid

Twee ervaren leden van de veiligheidsfirma van Londen 2012, zijn geschorst na verslagen die suggereerden dat ze een aantal veiligheids checks rondom het Olympisch terrein niet uitgevoerd hebben.

De veiligheids medewerkers, wiens honden gebruikt werden voor het zoeken naar explosieven tijdens de bouw van het Olympisch park, zouden gezegd hebben dat ze in een periode van 3 maanden bepaalde veiligheids-checks gedaan hadden die niet plaatsgevonden hebben.

G4S, het beveiligingsbedrijf dat het 250 miljoen pond contract heeft binnengesleept voor de olympische spelen in Londen, heeft LBC 97.3 verteld dat ze bezig zijn met een volledige evaluatie van het werk dat de snuffelhonden gedaan zouden moeten hebben en dat veiligheid en beveiliging van de spelen hun primaire focus blijft.

in een verklaring laten zij weten: “twee ervaren leden van ons honden-team, die bij het olympische park werkten, zijn geschorst en een onderzoek naar de beschuldigingen en onregelmatigheden is ingesteld.

“Een volledige herziening van het werk dat de honden gedaan zouden moeten hebben word uitgevoerd, en als hierbij tekortkomingen in het systeem geconstateerd worden zullen die verbeterd worden.

“We nemen schendingen van de uitvoering van het beveiligingswerk heel serieus en wanneer uit onze onderzoeken blijkt dat er inderdaad nalatig gehandeld is, zullen we gepaste stappen ondernemen tegen de verantwoordelijken.

“Terwijl de onderzoeken bezig zijn kunnen we niet ingaan op verdere details. De beveiliging en veiligheid van het Olympische park blijft onze primaire focus.

Originele artikel:
http://olympiczion.nl/index.php/beveiligingsmedewerkers-van-g4s-olympische-spelen-2012-geschorst-wegens-nalatigheid/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen