(14) 4 Jaren lopend en tellende …

(14) 4 Jaren lopend en tellende …

XXX‘ symboliseert de Drievuldigheid, net als de vroegere Egyptische Drievuldigheid`s creatie van Osiris, Isis en Horus.

Wij, de wereld, ‘ons bovenbewustzijn’, voeden een ‘Drievuldigheid`s gebeurtenis’, totaal onbewust en al meer dan honderd jaar. Ik denk dat dit evenement plaats zal vinden tijdens de Olympische Spelen in Londen van 2012, de XXX Olympiade.

Dus dit leidt tot de vraag … Wie zijn de leden van deze ‘nieuwe Drievuldigheid’? Wie speelt Osiris, de rol van de ‘vader’? Wie speelt Isis, de rol van de ‘Moeder’?

Wie speelt Horus, de ‘Zoon’, de ‘eindtijd’ Messias voor de “Nieuwe Wereld Order van het Tijdperk”?

Zijn verjaardag is op 21 juni, op de zomerzonnewende – als de zon op z`n allerhoogst staat.

In het jaar 2012, zal hij 30 jaar oud zijn = ‘XXX‘.

Zijn naam is Prins William ….

De Olympische Spelen van 2012
Er is Zonder twijfel een beeldspraak en woordspeling aan het werk wat een belangrijke gebeurtenis verbind met de Olympische Spelen van 2012:

* Het 2012-logo, dat het woord ‘Zion’ spelt
* Een film waarin een buitenaards bezoek word geïnsinueerd
* De ceremonie van de Olympische Spelen 1984, waar een vreemdelingen visitatie werd getoond
* Een slogan die de plannen voor de ‘Nieuwe Wereld Orde’ omschrijft
* De Olympische ringen en hun connotaties van de cyclische tijd

Het konijnenhol word dieper …..

De X zou ook een kruis kunnen symboliseren, dat spirituele groei weergeeft. Misschien ingewijd door  fysiek lijden?  Zo ja, wie gebruikt dan het kruis? Het Vaticaan. De X is ook de 24e letter van het alfabet, 2 + 4  =  6,  XXX  –  666.

De W welke Vav betekend in het Hebreeuws is numerologisch een 6. Dus elke web pagina WWW  = 666.  Ook zo met Fox Nieuws,  de F = 6,   de O = 15 (1 + 5 = 6)  en de X = 24  (2 + 4 = 6) FOX – 666

Met betrekking tot occulte symboliek is 6 het nummer van de zon, Aleister Crowley was het 666 beest, en hij is de opa van George Bush. En je kunt het nummer zes relateren met de ster van David en vervolgens met het Nieuwe Jeruzalem.

Hoofdstad en grootste stad van de moderne staat Israel (hoewel de status als hoofdstad betwist word); het werd van Jordanië ingenomen tijdens de Zes Daagse Oorlog; een heilige stad voor Joden, Christenen en Moslims; en was de hoofdstad van een oud Koninkrijk.

Merk die ZES DAAGSE OORLOG op,   mmmmmm

En alsof het toeval het zo wilde, liep ik stomtoevallig hier tegenaan terwijl ik aan het surfen was, check deze link: http://www.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/00678/euro-2008-eye_678402n.jpg

Voor zover het Diana / Prins William ding, controleer Artemis (Griekse mythologie) welke later geïdentificeerd werd als Diana en haar relatie met Adonis van Adonai (Osiris) (Een uit de dood herboren godheid) Jezus Christus.

Sorry niet erg coherent, het is laat en ik ben moe, ik post meer berichten als ik me weer iets te binnen schiet.

—————————————————————————————————————-

English Version

(14) 4 More Years And Counting…

‘XXX’ symbolises the trinity, much like the early Egyptian creation trinity of Osiris, Isis and Horus.

We, the world, ‘consciousness’, have been feeding a ‘trinity event’, blissfully unaware for over a hundred years. I believe that this event is going to take place at the 2012 London Olympics, the XXX Olympiad.

So this leads to the question… who are the members of this ‘new trinity’? Who plays Osiris, the role of ‘Father’? Who plays Isis, the role of ‘Mother’?

Who plays Horus, the ‘Son’, the ‘end game’ messiah for a ‘New World Order Of The Ages’?

His birthday is on the 21st June, the summer solstice – the sun of the most high.

In the year 2012, he will be 30 years old = ‘XXX’.

His name is Prince William….

The 2012 Olympic Games Without doubt there is imagery and word play at work connecting a significant event to the 2012 Olympics:

* The 2012 logo which spells ‘Zion’
* A movie which could insinuate an alien visitation (here)
* A 1984 Olympics ceremony which stages an alien visitation (here)
* A slogan which spells out the plans for a ‘New World Order’
* The Olympic Rings and their connotations of cyclical time

The rabbit hole deepens…..

The X could symbolise a cross as well, signifying spiritual resurrection. Maybe initiation through physical suffering? If so, who utilises the cross? The Vatican. Also X is the 24th letter of the alphabet, 2+4 =6,XXX – 666.

W which is Vav in Hebrew is numerically 6. So every web page is www = 666. Also Fox News, F-6,O 15 (1+5=6) and X-24 (2+4=6) FOX – 666

In regards to Occult symbolism 6 is the number of the sun, Aleister Crowley was the beast 666 and he’s George Bush’s Grandaddy. And you could relate the number six to the star of David and then New Jeruselum.

Capital and largest city of the modern state of Israel (although its status as capital is disputed); it was captured from Jordan in 1967 in the Six Day War; a holy city for Jews and Christians and Muslims; was the capital of an ancient kingdom

Notice that SIX DAY WAR,mmmmmm

And the mother of synchronicities just occurred while i was browsing, check this link: http://www.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/00678/euro-2008-eye_678402n.jpg

As far as the Diana/Prince William thing, check out Artemis (Greek Mythology) who was later identified as Diana and her relation to Adonis or Adonai (Osiris) (A life-deathrebirth deity) Jesus Christ.

Sorry not very coherent-late and tired i’ll post you more if i think of anything

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s