(19) Londonse Spelen 2012: de Ontwerper van de logo’s

 

(19) Londonse Spelen 2012: de Ontwerper van de logo’s

Om mijn ontdekkingen van de Olympische Spelen 2012 en de plannen voor een ‘Valse Vlag’ / nep aanval van buitenaardse wezens verder te ontknopen (of een gebeurtenis op schaal van een Bijbelse 2e komst), moeten we terug gaan tot het begin van het Olympische Spelen 2012 logo.

Het logo werd ontworpen door Wolff Olins – een adviesbureau gevestigd in Londen en New York. Zij zijn verantwoordelijk voor het design achter GE Capital, Sony Ericsson, Unilever en (RED).

Het bedrijf werd opgericht in Camden Town, Londen, in 1965 door de designer Michael Wolff en reclame maker Wally Olins. Wolff verliet het bedrijf in 1983, en Olins in 2001,  maar zijn toch nog steeds actief op het gebied van merken en logo`s.

Van 1965 tot het begin van de jaren`90, speelde Wolff Olins een centrale rol in de ontwikkeling van een verenigde identiteit in Europa en werkte samen met meer dan 500 organisaties wereldwijd. Onder zijn cliënten vielen Audi, Apple Records, P & O, Renault, 3i, Pilkington en Volkswagen. De huidige ontwerpen van Shell en BP zijn ook het werk van Wolff Olins.

En ook deze beide beelden kunnen gezien worden als Illuminati symboliek als aangetoond
in de volgende video –

De “Open Your Mind” video is momenteel beschikbaar op Youtube:

Voor een gedeeltelijke lijst van het huidige werk Wolff Olins zie:
http://www.wolffolins.com/who

Dit designbureau heeft een niet te onderschatten Macht – verschaft bedrijven een identiteit voor wie is wie in Europa sinds de jaren 1960.

Een snelle blik op Wolff Olins webpagina toont nog meer beeldmateriaal in verband met ‘Sion‘:  http://www.wolffolins.com/london2012.php

Is het toeval dat het Olympische logo het woord ‘Zion’’ vormt, en dat, op de website van het agentschap die het logo maakten, u ook het woord ‘Sion’ vind?  Nee. Dit kan geen toeval zijn.

Zion (Hebreeuws: ציון?, Tziyyon; Tiberian vocalization: tsiyyôn;) vertaald Zion of Sion

Van de twee oprichters, werd Wally Olins het echte succesverhaal.

“Wally Olins wordt algemeen erkend als ’s werelds meest ervaren beoefenaar in bedrijfslogo`s en merken”.

Na aanzien van dit, voelde ik me verplicht wat te Googlen om te zien wat er nog meer te vinden is op Wally Olins.

Maak een tochtje naar het “British Library Archival Sound Recordings”, en u vindt een audio interview met de man zelf.

“Wally Olins [WO] is geboren in Londen op 19 dec 1930. Vader Alfred Olins; Moeder Rachel Muskowicz, beiden geboren in Londen in 1896 uit joodse allochtone gezinnen die gevlucht waren uit Oost-Europa in de jaren 1880 en 90’s. Spreekt over de ouders als zijnde van ‘Europese afkomst. Beschrijft moeders familie achtergrond kort via herinneringen van z`n grootmoeder die met hen leefden. Vader was tweede zoon van een grote familie die een transportbedrijf oprichten. Spreekt van moeder over psychische problemen en de impact die dit had op het huwelijk, op het gezin in het algemeen, alsmede op zichzelf. Beschrijft zijn vader als succesvol in het familiebedrijf. Spreekt ervan dat vader hem probeerde over te halen een vrijmetselaar te worden, wat uit monde in meerdere meningsverschillen.

Het blijkt gewoon zo te zijn dat Wally’s vader een vrijmetselaar was, en meer dan waarschijnlijk, is hij er ook één. Je vraagt je af waarom het is, dat veel van de bedrijfslogo`s uitgestald rond onze steden, het “Alles Ziende Oog” en verborgen occulte symboliek bevatten – en hier is uw antwoord. Alles is namelijk verbonden, zo gezegd.

De ontwerpers achter een aantal van Europa’s grootste bedrijfsmerken, zijn altijd geweest en zijn nog steeds, opgeleid in de esoterische en occulte filosofieën. Wally Olins kan dan wel Wolff Olins merken consultancy in 2001 hebben verlaten, maar hem vervolgens wel uitriepen als ontwerper van het 2012-logo, maar vraag uzelf dit eens af – zou hij het bedrijf, dat zijn naam draagt verlaten en in dergelijke On-opgeleide handen achterlaten? Of is het meer dan waarschijnlijk dat hij de perfecte vervanger vond om zijn legende voort te zetten?

Dus om samen te vatten, de man achter het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het Olympische Spelen 2012 logo was betrokken in de Vrijmetselarij.

Gelooft u nog steeds dat het logo van de Olympische Spelen 2012 zo onschuldig is?

—————————————————————————————————————

English Version

(19) London Olympics 2012: The logo`s creator

To further my coverage of the Olympics 2012 and the plans for a ‘false flag’ / fake alien invasion (or an event on the scale of biblical second coming), we have to go back to the very roots of the Olympics 2012 brand and logo.

The brand was designed by Wolff Olins – a brand consultancy based in London and New York. They have been responsible for the brand design work behind GE Capital, Sony Ericsson, Unilever and (RED).

The company was founded in Camden Town, London, in 1965 by designer Michael Wolff and advertising executive Wally Olins. Wolff left the business in 1983, and Olins in 2001, though both are still active in the field of branding.

From 1965 to the early 1990s, Wolff Olins played a central part in developing the craft of corporate identity in Europe and working with over 500 organizations worldwide. Among his clients were Audi, Apple records, P&O, Renault, 3i, Pilkington and Volkswagen. The current designs for Shell and BP are also some of Wolff Olins work.

Again both of these images can be seen as having Illuminati symbolism as demonstrated in the following video –

For a partial list of Wolff Olins current work see http://www.wolffolins.com/who

This design agency is a force not to be reckoned with – providing corporate identity to the who’s who of Europe since the 1960’s.

A quick glance at the Wolff Olins web page shows yet more imagery related to ‘Sion’:
http://www.wolffolins.com/london2012.php

Is it a coincidence that the Olympics logo can resemble the word ‘Zion’, and that, on the website of the agency who created the logo, you can find the word ‘Sion’? No. This can’t happen by chance.

Zion (Hebrew: צִיּוֹן, tziyyon; Tiberian vocalization: tsiyyôn; transliterated Zion or Sion

Of the two founders, Wally Olins became the real success story.

Wally Olins is generally recognised to be the world’s most experienced practitioner of Corporate identity and branding.

Given this, I felt a few Googles were required to see what else could be found on Wally Olins.

Take a trip to the British Library Archival Sound Recordings, and you will find an audio interview with the man himself.

Wally Olins [WO] born London 19 December 1930. Father Alfred Olins; Mother Rachel Muskowicz, both born in London in 1896 into Jewish immigrant families escaping pogroms in Eastern Europe in the 1880’s and 90’s. Talks about parents’ European origins. Briefly describes mother’s family background through memories of grandmother living with them. Father second son of large family who developed a road transport business. WO talks of mother having mental health problems and the impact this had on his parents’ marriage and the family in general as well as on himself. Describes his father’s successful role in family business. Talks about father persuading him to become a Freemason and its triggering a recognition of insider/outsider issues and their relationship to his drives and ambitions.

It just so turns out that Wally’s father was a Freemason and, more than likely, he’s one too. And you wonder why it is, that many of the corporate logos you see plastered around our cities, contain the ‘All Seeing Eye’ and hidden occult symbology – well here is your answer. Everything is connected so to speak.

The designers behind some of Europe’s major corporate brands have been and still are, educated in esoteric and occult philosophies. Wally Olins may have left the Wolff Olins brand consultancy in 2001, ruling him out as the designer of the 2012 logo, but ask yourself this – would he leave the company which bears his name in such un-educated hands? Or is it more than likely that he found the perfect replacements to continue his legacy?

So to summarise, the man behind the company responsible for the Olympics 2012 logo was involved in Freemasonry.

Do you believe that the logo for the 2012 Olympics Games is still so innocent?

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s