(2) London Olympische Spelen 2012: Zion (Het Nieuwe Jeruzalem)

 

(2) London Olympische Spelen 2012: Zion (Het Nieuwe Jeruzalem)

Toen het logo voor de Olympische Spelen in Londen in juni 2007 werd gelanceerd nadat het 400.000 pond had gekost, was er een aanzienlijke publieke opschudding, te wijten aan zowel de kosten als ook hoe verschrikkelijk het eruit zag.

Ondanks de publieke druk, stond het Internationaal Olympisch Comité erop het logo te behouden, zonder enige flexibiliteit. Met andere woorden, is dit logo heel erg belangrijk. Waarom?

Er zijn vele interpretaties verspreid over het net, allemaal bedoeld om de ware symbolische betekenis achter het logo te ontbinden. Er word  beweerd zelfs te lijken op een hakenkruis, een hardloper en zelfs Lisa Simpson, maar dat zijn allemaal belachelijke afleidingen.

Op het eerste gezicht kun je heel gemakkelijk het getal 2012 vormen, maar waarom die willekeurige ‘punt’?

Hier is waarom (afbeelding met dank aan Ian Crane):…

Moeten we geloven dat de Olympische Spelen van 2012 in London, erom draait de uitvoering van Zion te vergemakkelijken – het ‘Nieuwe Jeruzalem’?

Om William Blake’s gedicht ‘Jeruzalem’ te reciteren:

Liepen die voeten in  oude tijd
op Engeland’s groene bergen?
En was het heilige Lam van God
gezien op de aangename weiden van Engeland?

En scheen het Goddelijke gelaat
voort op onze bewolkte heuvels?
En werd Jeruzalem hier gebouwd
tussen deze donkere satanische molens?

Breng me mijn boog van brandend goud:
Breng me mijn pijlen van verlangen:
Breng me mijn speer: O wolken ontvouw!
Breng me mijn wagen van vuur.

Ik zal niet ophouden met deze geestelijke strijd,
nog zal mijn zwaard slapen in mijn hand
Totdat we Jeruzalem hebben gebouwd
In het mooie, groene Engeland.

Een 18e eeuwse schrijver, kunstenaar en esotericus, William Blake had connecties met de
Vrijmetselarij. Was dit vroege werk een verklaring van de esoterische agenda, voor iedereen te zien? Nadat hij erbij ‘betrokken’ was.

Note René: Mijn alarmbellen begonnen te rinkelen toen ik na aanleiding van Rik`s onderzoek verder ging zoeken op het internet en tot mijn grote verbijstering op een site terechtkwam waarvan de beheerder nog net iets creatiever bleek te zijn, en zelfs een SWASTIKA van het logo wist te vormen!

Wikipedia verteld het volgende over een Swastika:

De swastika, ook wel bekend als hakenkruis, is het heiligste symbool uit het hindoeïsme en jaïnisme en wordt tevens gebruikt in het boeddhisme. Het symbool komt echter ook voor op vroeg-christelijke graftomben in de catacomben bij Rome, op Griekse en Romeinse mozaïekvloeren uit de oudheid en op houten klompen van Noorse Vikingen uit de vroege Middeleeuwen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het hakenkruis in westerse landen vooral een symbool geworden van de nazi’s. De Rode swastika een religieuze internationale hulporganisatie gebaseerd in China, die vergelijkbaar is met het Rode kruis, met in plaats van een kruis, een links wijzende swastika als logo.

Lees verder op Wikipedia (klik hier)

—————————————————————————————————————-

English Version

(2) London Olympics 2012: Zion (het nieuwe Jeruzalem)

When the logo for the London Olympics was unveiled in June 2007 at the cost of £400,000 there was significant public uproar due to both the cost and how terrible it looked.

Despite public pressure, the International Olympic Committee stood fast on keeping the logo, with no flexibility. In other words, this particular logo was very important. Why?

There are many interpretations spread about the net, all intended to dissolve the true symbolic meaning behind the logo. It has been claimed to look like a swastika, a runner and even Lisa Simpson but these are all ridiculous diversions.

On first glance you can easily make out the numbers 2012, but why the random ‘dot’?

Here’s why (image credit: Ian Crane):

Are we to believe that the London 2012 Olympics are going to facilitate the implementation of Zion – the ‘New Jerusalem’?

To recite William Blake’s poem ‘Jerusalem’:

And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England’s pleasant pastures seen?

And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic mills?

Bring me my bow of burning gold:
Bring me my arrows of desire:
Bring me my spear: O clouds unfold!
Bring me my chariot of fire.

I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England’s green and pleasant land.

An 18th century writer, artist and esotericist, William Blake had connections with Freemasonry. Was this early work a declaration of the esoteric agenda, for all to see? After all he was ‘involved’.

Note Rene: My alarm bells started ringing when I searched further on the internet and to my amazement ended on a site whose administrator has turned out to be a bit creative, and even  managed to form a SWASTIKA from  the logo!

Wikipedia tells the following about a Swastika:

The swastika, also known as the swastika, the sacred symbol in Hinduism and Jainism, and is also used in Buddhism. The symbol is also for early Christian tombs in the catacombs of Rome, Greek and Roman mosaic floors and ancient wooden clogs of Norwegian Vikings from the early Middle Ages. Since World War II, the swastika in Western countries mainly a symbol of the Nazis. The Red Swastika a religious international relief organization based in China, similar to the Red Cross, which instead of a cross, a left-facing swastika as its logo.

Read more on Wikipedia  Click here

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s