(25) De Olympische Fakkeltocht en de religie van de NWO

(25) De Olympische Fakkeltocht & De religie van de NWO

Met de recente commotie over de fakkeltocht voor de Olympische Spelen van 2008 in Beijing zou je vergeven worden door te vragen waarom we er zelfs mee doorgaan? Elk verantwoordelijk comité zou het hebben stopgezet nadat duidelijk werd dat het gevolgd zou worden door gewelddadige protesten. Maar nee, we moesten ‘in de Olympische geest’ blijven, en veronderstelden dat het houden van een langlopend traditie veel belangrijker was dan een beetje politiegeweld met een paar honderd noodzakelijke arrestaties.

Tibet is al bijna 60 jaar een internationaal dilemma sinds dat China duizenden troepen stuurden in 1950. In de loop der decennia`s zijn er verschillende opstanden met geweld neergeslagen door Chinese autoriteiten, waarbij vele monniken werden gearresteerd of gedood. De laatste was in maart 2008 en het resultaat was weer voorspelbaar. China beschuldigde de “spiritueel verbannen leider” de Dalai Lama als het meesterbrein achter het geweld – een beschuldiging die belachelijk moet klinken voor iedereen die weet wie de Dalai Lama is. De pers gebruikte vervolgens het geweld om de afkeuring van China wereldwijd te verergeren.

Overtuigend genoeg volgde de fakkelloop in dezelfde maand, en er werden dagelijks beelden getoond van “Bevrijd Tibet” supporters die werden aangepakt als rugby spelers en geslagen werden, over de hele wereld, maar dit keer kon niemand van ons de gevoelens van empathie en verontwaardiging vermijden.

Net als met elk duidelijk thema van de media, moeten vragen worden gesteld ten aanzien van de agenda – in wiens voordeel is een wereld van machteloze pro-Tibetanen?  Mijn alarmbellen begonnen te rinkelen toen ik George W. Bush opmerkingen hoorden maken ter ondersteuning van de beweging. Met deze politieke steun, en ogenschijnlijke propaganda-campagnes, zoals de VS de pro-Tibetaanse-radio Radio Free Asia ondersteunde, en oproept tot een boycot van de Olympische Spelen van 2008 van de VIP acteur – activist Richard Gere, begon ik me af te vragen hoe onze regeringen zouden kunnen profiteren van een globale compassie voor “Bevrijd Tibet”?

Historisch gezien, heeft Tibet lang gevangen gezeten in de Westerse verbeelding als de plaats van een mystiek utopie. Dit is fundamenteel te wijten aan het in de praktijk brengen van de Tibetaanse monniken ‘die het boeddhisme uitoefenen.

Tibetaans boeddhisme is zowel niet-gewelddadig als ook niet-dogmatisch en maakt gebruik van meditatie als middel voor het bereiken van een hoger spiritueel begrip. Boeddhisme is anders dan het christendom (zo gezien) dat het niet gecentreerd is aan een ‘God’ maar gericht is op het verkrijgen van inzicht in het ware leven van de natuur. De boeddhisten zijn van mening dat er 7 chakra’s zijn in het menselijk lichaam, waarvan er vier van bijzonder belang zijn. Ikzelf voel me aangetrokken tot Reiki, en herken de oprechtheid in die leer.

Door elke dag naar de Tibetaanse situatie te luisteren op het nieuws een maand lang, kon ik het niet helpen, maar ik denk dat daar een agenda op zich ligt.

Westerse nieuwszenders slaagden met succes de bevolking te voeden met het bewustzijn van angst en negativiteit in een poging om de werkelijkheid om ons heen te vervalsen. Het word gebruikt als een emotioneel gereedschap dat de ‘elite’ voorziet van een krachtige methode van controle. Ik heb geleerd dat ze niet te vertrouwen zijn, maar er valt veel over hen te leren.

—————————————————————————————————————

English Version

(25) The Olympic Torch Relay & The Religion Of The NWO

With the recent commotion over the torch relay for the 2008 Beijing Olympics you’d be forgiven for asking why we even bother with it? Any responsible committee would have halted the parade after it became obvious it was being followed by violent protests. But no, we had to remain ‘in the Olympic spirit’ and presume that the keeping of a long-running tradition was so important that a little police brutality and a few hundred arrests were mere necessities.

Tibet’s been in an international dilemma for nearly 60 years since China sent in thousands of troops in 1950. Over the decades, several uprisings have been violently quashed by Chinese authorities, with many monks arrested or killed. The latest of these was in March 2008 and the outcome was once again predictable. China accused Tibet’s exiled “spiritual leader” the Dalai Lama of masterminding the violence – an accusation that should sound ludicrous for anyone who knows who the Dalai Lama is. The press then used the violence to aggravate global disapproval of China.

Conveniently the torch relay followed in the same month, and we were shown daily footage of “Free Tibet” supporters being rugby-tackled and beaten, all around the world, and this time none of us could avoid feelings of empathy and outrage.

Like with any clear theme in the media, questions must be asked as to the agenda – to whose advantage is a world of powerless pro-Tibetans? My alarm bells started ringing when I heard George W. Bush make comments in support of the movement. With this political support, and apparent propaganda campaigns like the US-backed pro-Tibet radio station Radio Free Asia, and calls for a boycott of the 2008 Olympics from celebrity actor-turned-activist Richard Gere, I started wondering how might our governments be benefiting from global compassion for “Free Tibet”?

Historically, Tibet has long captured the West’s imagination as the site of a mystical Utopia. This is fundamentally due to the Tibetan Monks’ practice of Buddhism.

Tibetan Buddhism is both non-violent and non-dogmatic and uses meditation as a means to attaining a higher spiritual understanding. Buddhism is different to Christianity in that it is not centred on a ‘God’ and is aimed at gaining insight into life’s true nature. The Buddhist believes there are 7 chakras in the human body of which four are of particular importance. I myself, am attuned to Reiki, and recognise the truth in this teaching.

Hearing of the Tibetan plight on the news every day for a month, I couldn’t help but think that there in itself lies an agenda.

Western news channels successfully manage to feed the population’s consciousness with fear and negativity in an effort to distort the reality around us. They are used as emotional tools providing the ‘elite’ with a powerful method of control. I have learnt they are not to be trusted, but there is a great deal to be learned from them.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s