(30) De Georgia Guidstones

 

(30) De Georgia Guidstones

Misschien bent u zich al bewust van de Georgia Guidestones.
Bekend als Leidraad voor de toekomst van de mensheid.

Boven op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia staat een reusachtig granieten monument.

In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, en een gemeenschappelijke dak-steen dragen, de tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het monument wordt aangeduid als De Wegwijzers van Georgia of ook wel als Het Amerikaanse Stonehenge. De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man die opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan. Wel is duidelijk dat de stenen in relatie staan tot de occulte hiërarchie, die de wereld waarin we leven, domineert. In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument met daarop een tekst in acht talen en een soort tien ‘geboden’ om de mensheid een boodschap door te geven. De man identificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor de toekomst.

In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf R.C.Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine en figuur met een zeer occulte achtergrond.  De bedoeling van Paine was het joods-christelijke gedachtegoed, te vernietigen. Deze Paine heeft een boek geschreven met als titel “The Age of Reason” (het tijdperk van de rede).Klik voor meer informatie op:  http://www.ushistory.org/Paine/index.htm De Wegwijzers van Georgia worden tot op vandaag gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen

De ‘tien geboden’ op de stenen zijn:

1) Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
2) Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
3) Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
4) Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
5) Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
6) Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
7) Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
8 ) Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
9) Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
10) Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.

Het eerste ‘gebod’ is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de Elite. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er vijfenhalf miljard mensen moeten verdwijnen. Op de  Georgia Guidestones is sprake van de oprichting van een wereldrechtbank.  Momenteel is men druk doende met het oprichten van een internationale criminele rechtbank en een wereldregering. De verwijzing naar de natuur grijpt vooruit op de milieubeweging van de jaren negentig en “het zoeken van harmonie met het oneindige” vindt zijn weerklank in de huidige inspanningen om het joods-christelijke geloof te vervangen door een nieuwe spiritualiteit. De boodschap op de stenen liep ook vooruit op het huidige streven naar duurzame ontwikkeling.  Dit sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde (Earth Charter), dat werd samengesteld onder de leiding van de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov en Maurice Strong. Klik voor meer informatie over dit Handvest op:  http://www.earthcharter.org/ U zult zien dat ook hierin de nadruk ligt op dezelfde zaken: Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit.

De gelijkenis van de ideeën die zijn gegraveerd in de Georgia Guidestones, en de zaken die worden aangehangen in het Handvest voor de Aarde, duidt aan dat beide uit een gemeenschappelijke bron putten. De wereld gaat toe naar een wereld waarin het Beest de macht krijgt, Gods tegenstander die een beperkte tijd zal krijgen te regeren.

De stenen van Georgia bevestigen dat een geheime groep mensen van plan is om:

(1)    de wereldbevolking dramatisch in aantal terug te brengen. Men wil een leefbare aarde creëren door de aarde te ontvolken. Miljoenen slachtoffers tellen niet, want er zijn te veel mensen op aarde! Dit programma wordt door de Elite “Depopulating the Earth” genoemd. Het zijn satanisten die dit soort plannen uitbroeden.
(2)    het milieubewustzijn te promoten, (denk aan de rol die Bill Clinton thans op het wereldtoneel vervult)
(3)    een wereldregering op te zetten.
(4)    een nieuwe spiritualiteit te promoten (vernietiging van het joods-christelijke gedachtegoed)

De opdracht tot de bouw van de Wegwijzers van Georgia komt ongetwijfeld uit de hoek van de Nieuwe Wereld Orde. De leiders hiervan worden geleidt door duistere geestelijke krachten. Als men de aard van deze duistere krachten niet verstaat, is het onmogelijk de ontwikkelingen van de gebeurtenissen in deze wereld te begrijpen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones en hun boodschap voor de mensheid hebben gehoord. Dat geeft  aan de mate waarin de samenzweerders nu reeds de publieke opinie in Amerika onder controle hebben.

Het gat dat u ziet werd geboord in de middelste steen, zodat men hierdoor te allen tijde de noordpoolster kan zien. Dit was één van de eisen die door R.C. Christian werd gesteld bij de bouw van het monument.  De stand en de beweging van de hemellichamen nemen voor occultisten en diverse godsdiensten een belangrijke plaats in binnen hun religieuze ceremonies.

Bovenstaande artikel gaat verder, en is afkomstig van: Deze site

—————————————————————————————————————

English Version (not quite the same)

(30) The Georgia Guidestones

Maybe you’re already aware of the Georgia Guide Stones.
Known as the guiding principle for the future of mankind.

On one of the highest hilltops in Elbert County, Georgia
stands a huge granite monument.

Engraved in eight different languages on the four giant stones that support the common capstone are 10 Guides, or commandments. That monument is alternately referred to as The Georgia Guidestones, or the American Stonehenge. Though relatively unknown to most people, it is an important link to the Occult Hierarchy that dominates the world in which we live.

The origin of that strange monument is shrouded in mystery because no one knows the true identity of the man, or men, who commissioned its construction. All that is known for certain is that in June 1979, a well-dressed, articulate stranger visited the office of the Elberton Granite Finishing Company and announced that he wanted to build an edifice to transmit a message to mankind. He identified himself as R. C. Christian, but it soon became apparent that was not his real name. He said that he represented a group of men who wanted to offer direction to humanity, but to date, almost two decades later, no one knows who R. C. Christian really was, or the names of those he represented. Several things are apparent. The messages engraved on the Georgia Guidestones deal with four major fields: (1) Governance and the establishment of a world government, (2) Population and reproduction control, (3) The environment and man’s relationship to nature, and (4) Spirituality.

In the public library in Elberton, I found a book written by the man who called himself R.C. Christian. I discovered that the monument he commissioned had been erected in recognition of Thomas Paine and the occult philosophy he espoused. Indeed, the Georgia Guidestones are used for occult ceremonies and mystic celebrations to this very day. Tragically, only one religious leader in the area had the courage to speak out against the American Stonehenge, and he has recently relocated his ministry.

THE MESSAGE OF THE GEORGIA GUIDESTONES

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.
3. Unite humanity with a living new language.
4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.
5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
7. Avoid petty laws and useless officials.
8. Balance personal rights with social duties.
9. Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.
10.Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature.

Limiting the population of the earth to 500 million will require the extermination of nine-tenths of the world’s people. The American Stonehenge’s reference to establishing a world court foreshadows the current move to create an International Criminal Court and a world government. The Guidestones’ emphasis on preserving nature anticipates the environmental movement of the 1990s, and the reference to “seeking harmony with the infinite” reflects the current effort to replace Judeo-Christian beliefs with a new spirituality.

The message of the American Stonehenge also foreshadowed the current drive for Sustainable Development. Any time you hear the phrase “Sustainable Development” used, you should substitute the term “socialism” to be able to understand what is intended. Later in this syllabus you will read the full text of the Earth Charter which was compiled under the direction of Mikhail Gorbachev and Maurice Strong. In that document you will find an emphasis on the same basic issues: control of reproduction, world governance, the importance of nature and the environment, and a new spirituality. The similarity between the ideas engraved on the Georgia Guidestones and those espoused in the Earth Charter reflect the common origins of both.

The above article goes further, and comes from: This site

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s