(4) De wegen

 

(4) De wegen

1. East-Cross Route (eigenlijk de A12 of de A’20’12): refereert naar. “Het Oosten-Kruis”

“Het Oosterse-orthodoxe kruis (ook wel bekend als Crux Orthodoxa, het Byzantijnse kruis, het Oosterse-kruis, en het “Russische” kruis) en kan worden beschouwd als een gewijzigde versie van het Patriarchaal kruis, met twee kleinere dwarsbalken, één aan de bovenkant en één aan de onderkant, in aanvulling op de langere dwarsbalk”.

Merk op hoe de East-Cross route ook een A-weg is – A12 genummerd.

Aangezien het Verenigd Koninkrijk honderden A wegen heeft, wat is dan de waarschijnlijkheid dat van alle wegen, de A’20 en de A’12 het Olympische gebied doorkruizen?

Pauzeer een moment, en denk na over de vorm van de letter A… juist het is een piramide met een sluitstuk. Dus symbolisch gezien de enige grote weg die ‘kruist’ met het olympische gebied, is de A (Piramide) (20) 12.

2. Carpenter’s Road: refereert naar. “Joseph”

“Jozefs beroep is beschreven in de evangeliën als een τεκτων, een Grieks woord voor een verscheidenheid aan ambachtsmensen, maar de christelijke traditie kent hem als een “timmerman”.

3. Great Eastern Road: referert naar. De Oosterse Ster

De Orde van de Oosten-Ster is de grootste broederlijke organisatie in de wereld waarvan zowel mannen als vrouwen lid kunnen worden. Het werd opgericht in 1850 door Rob Morris, een jurist en onderwijzer, en ambtenaar bij de vrijmetselarij”.

Logo van De Orde van de Oosterse Ster

Zoals je ziet is het embleem van de “Orde van de Oosterse Ster” een pentagram – vergelijkbaar met die te vinden is op het UK Paspoort. Een erkenning van de heidense godheid satan / Saturnus.

4. Angel Lane: refereert naar Engel Gabriel / De Heilige Geest

“De engelen bezochten Jozef en Maria. De engelen kondigden de geboorte van Christus aan bij Maria en Jozef. De  engel Gabriël bezocht Maria in Nazareth. Ze was verloofd met Jozef. Gabriël vertelde Maria dat ze zou bevallen van de Zoon van God. Maria was een maagd. Gabriel vertelde haar, Gods kracht zou de conceptie mogelijk maken. Gabriël zei: ‘Niets zal onmogelijk zijn met God”.

5. Temple Mills Lane

“Temple Mills waren watermolens die behoorden tot de Tempeliers – “De arme kerel –
Soldaat van Christus en de Tempel van Salomo
”.

6. Church Road (Update)

Hoewel niet weergegeven op de bovenstaande kaart (maar Kijk aub eens met Google), de weg op de noord-oost rand van het complex ontleent zijn naam aan de christelijke plaats van aanbidding, een kerk.

—————————————————————————————————————-

English Version

(4) The Roads

1. East Cross Route (actually the A12 or A’20’12) : ref. “The Eastern Cross”

The Eastern Orthodox cross (also known as Crux Orthodoxa, the Byzantine cross, the Eastern cross, and the “Russian” cross) can be considered a modified version of the Patriarchal cross, having two smaller crossbeams, one at the top and one near the bottom, in addition to the longer crossbeam.

Notice how the East Cross Route is also an A road – numbered A12.

Given the UK has hundreds of A roads, what’s the likelihood that of all roads, the A’20’12 intersects the Olympic site?

Pause for a second and think about the shape of the letter A… yes it’s a pyramid with a capstone. So symbolically the only major road which ‘crosses’ the Olympic site, is the A(Pyramid) (20)12.

2. Carpenter’s Road : ref. “Joseph”

Joseph’s profession is described in the Gospels as a τεκτων, a Greek word for a variety of skilled craftsmen, but Christian tradition has him as a “carpenter”.

3. Great Eastern Road : ref. Eastern Star

The Order of the Eastern Star is the largest fraternal organization in the world that both men and women can join. It was established in 1850 by Rob Morris, a lawyer and educator who had been an official with the Freemasons.

Logo of The Order of the Eastern Star

As You Can See the emblem for the “Order Of The Eastern Star” is a pentagram – similar To that found on the UK Passport. An acknowledgment of the pagan deity Satan / Saturn.

4. Angel Lane : ref. Angel Gabriel / The Holy Spirit

Angels visit Joseph and Mary. Angels announced Christ’s birth to Mary and Joseph. The angel Gabriel visited Mary in Nazareth. She was engaged to Joseph. Gabriel told Mary she would give birth to the Son of God. Mary was a virgin. Gabriel told her God’s power would make the conception possible. Gabriel said, “Nothing will be impossible with God”.

5. Temple Mills Lane

Temple Mills were water mills belonging to the Knights Templar – “The Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon“.

6. Church Road (Update)

Although not shown on the above map (but please do look in Google), the road on the north east perimeter of the complex takes it’s name from the Christian place of worship, a church.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s