(41) De ogen in de Lucht – Mexico

 

(41) De ogen in de Lucht – Mexico

Ben u ooit naar Mexico geweest? Meer in het bijzonder het schiereiland Yucatan?

Ik toonde vorige maand mijn respect aan de verloren steden van de Maya’s, en kon het niet helpen maar werd verliefd op de regio, de mensen, het weer en het eten. Als je nog nooit daar geweest bent, raad ik het je aan.

Maar goed tijdens mijn bezoek, waren er een aantal dingen die me zorgen baarden.

Hier in de UK, worden we overspoeld met TETRA-masten. Meer specifiek, van deze dingen …

De officiële definitie van een TETRA mast is (Terrestrial Trunked Radio) en is “een gespecialiseerde professionele mobiele radio, een twee-weg-transceiver, ontworpen voor gebruik door overheidsinstanties, en bepaalde hulpdiensten”. Als ik me goed herinner, in 1995, toen ik 13 was, bestonden deze dingen niet eens … dus waarom we ze nu wel nodig hebben is mij een raadsel. Ze staan bekend te werken op de beta golflengte, wat toevallig dezelfde frequentie is als overdag onze hersengolven. De Britse overheid bied privé tennisbanen 20.000 pond per jaar om gastheer te zijn voor  zo`n TETRA-mast, en er zijn er al duizenden van!

Ondertussen terug in Mexico (klik op de foto) …

Letterlijk het hele schiereiland Yucatan is bezaaid met deze eigenaardige rode masten. ‘S Nachts tonen ze zelfs een speciale lichtshow, voor iedereen op de grond te zien. Dit heeft me aan het denken gezet over wat ze zouden kunnen betekenen, met niets anders dan de woorden Project Blue Beam die door mijn hoofd rinkelden.

Om mijn gemoed te sussen, besloot ik de lokale bevolking te vragen wat het waren, en bij elke vraag, verwezen ze me in de richting van Calle 65 Norte, Merida. Vastbesloten dit tot de bodem uit te zoeken, besloot ik hun advies op te volgen en wandelde in de richting van het vermoedelijke bedrijf dat verantwoordelijk was voor de masten.

Bij benadering van het bedrijf werd ik overdondert door een irriterend zoemend geluid van een elektrische beveiligingspoort. Op dat moment draaide ik mijn hoofd omhoog, om de hoogste mast in de regio te zien. Ik kon insignes zien op de mast, dus nam ik mijn lange lens om een foto te nemen…

En ja hoor, wat zag ik daar, een oog … en een piramide. Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Het nabijgelegen gebouw werd bewaakt, en was heel toevallig het Franse consulaat.

Voordat ik verderging met mijn camera, slaagde ik erin om dit plaatje te schieten door het elektrische veiligheidshek:

Dus even samenvattend, een bedrijf dat gebruik maakt van een oog en piramidale symboliek, leid en runt deze hoge rode masten die het schiereiland Yucatan, en de Maya Riviera bezaaien, en zelfs misschien wel in heel Mexico doordringen. Een monopolie, dat is zeker.

Klinkt dat als een goede zaak?

Na het doen van enig onderzoek, ontdekte ik het bedrijf dat verantwoordelijk was voor deze masten. Het bedrijf hete Sipse – een Mexicaans tv-bedrijf. Voor mij, laat dit ruimte voor nog een aantal anomalieën:

1) Deze masten verschijnen elke 100 meter of zo. Terwijl in Groot-Brittannië, één zo`n TV mast meer dan 100 vierkante mijl kan dekken!

2) Het bedrijf wordt beschermd door het Franse consulaat.

3) Je zou makkelijk publieke steun kunnen ontvangen om honderden masten te kunnen bouwen onder het mom van: de hele natie zal televisie krijgen. Het is zeer onwaarschijnlijk om toestemming te krijgen voor ‘mindcontrol’ masten die de hoofden van mensen controleren!

—————————————————————————————————————

English Version

(41) The Eyes In The Sky – Mexico

Have you ever been to Mexico? More specifically the Yucatan Peninsula?

Paying my respect to the lost cities of the Maya last month, I couldn’t help but fall in love with the region, the people, the weather and the food. If you you’ve never been, I highly recommend it.

However during my visit, a couple of things did concern me.

Here in the UK, we have been inundated with TETRA masts. To be more specific, these things…

The official definition of a TETRA mast (Terrestrial Trunked Radio) is “a specialist Professional Mobile Radio and two-way transceiver, designed for use by government agencies, and specifically emergency services”. If i remember rightly, back in 1995 when i was 13, these things didn’t even exist… so why we need them now is beyond me. They are known to work on a beta wavelength, which happens to be the same frequency as our daytime brainwaves. The British Government offer private tennis courts £20,000 a year to host a TETRA mast, and there are thousands of them!

Meanwhile back in Mexico (please click on the photo)…

Literally the whole of the Yucatan Peninsula is covered by these peculiar red masts. At night they even put on a special light show for all on the ground to see. This got me thinking as to what they could be, with nothing but the words Project Blue Beam ringing through my head.

To ease my mind, i decided to ask the locals what they were, and with every question asked, they all pointed me in the direction of Calle 65 Norte, Merida. Determined to get to the bottom of this, i decided to take their advice and walk to presumably the headquarters of the company responsible for the masts.

On approach to the HQ i was stunned by a disgruntling buzzing sound from an electric security gate. At which point i turn my head skywards, to see the tallest mast in the region. I could see insignia on the mast, so I took out my long lens to grab a photo…

Low and behold, what do i see but… an eye… and a pyramid. Please click on the image to zoom in.

The building surrounding the mast was guarded, and just so happened to be the French consulate.

Before being moved on with my camera, i managed to grab this shot through the electric security fence:

So to conclude, a company using eye and pyramid symbolism, control and run these tall red masts which permeate the Yucatan Peninsula, the Mayan Riviera and maybe the whole of Mexico. A monopoly for sure.

Does that sound like a good thing?

After doing some research, i discovered the company responsible for the masts are Sipse -a Mexican television company. For me, this still leaves some anomalies:

1) These masts appear every 100 metres or so. In Britain, one TV mast can cover over a 100 square miles!

2) The HQ is protected by the French consulate.

3) It would be easy to get public support for hundreds of masts to be erected on the condition they were providing the nation with television. They are very unlikely to get permission for masts that control peoples minds!

 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s