(8) London onthult griezelig ogende mascottes voor Olympische spelen 2012

 

(8) London onthult griezelig ogende mascottes voor de Olympische spelen van 2012

Toen het officiële logo van de Olympische Spelen van 2012 in Londen drie jaar geleden werd vrijgegeven, brachten de vreemde puzzel stukjes van het ontwerp zoveel minachting teweeg dat de organisatoren wanhopig probeerden een soortgelijke kritiek te vermijden toen zij deze mascottes voor de Spelen op woensdag onthulden. Met de invoering van Wenlock en Mandeville (Boven), realiseerde de organisatoren van Londen 2012 hun doel. De kritiek over de mascottes zal niet gelijk zijn aan de klachten over het logo. Nee, ze zullen nog veel erger zijn, veel erger.

Kijk, ik weet niet wat ik het moet zeggen. Olympische mascottes zijn altijd al het object geweest van verachting (denk aan Izzy?), Maar deze twee, uh, dingen nemen de absurditeit tot een geheel nieuw niveau. Er is een ingewikkeld achtergrondverhaal verbonden aan de karakters dat geschreven werd door auteurs voor kinderen. Het verklaart waarom de mascottes een oog hebben (het is een lens van een camera om de wereld te zien) en gele lichtjes op de toppen van hun hoofd (een eerbetoon aan de Londonse taxi’s), maar verzuimen het sprookje te vertellen van de reden waarom ze er uitzien als het eerdere uitschot van een Pixar film. Plus het feit dat sommige details toegelicht werden, zette me dat aan te denken over de dingen die ze niet uitleggen. Waarom lijkt het alsof de ene aan de linkerzijde een oven handschoen draagt? Waar zijn hun voeten? Wat zijn deze twee karakters, een metafoor, dat we niet weg kunnen rennen voor de opwarming van de aarde?

Ambtenaren pochte groepen kinderen mee te helpen de mascottes te ontwerpen, wat logisch is, omdat dit er precies hetzelfde uitziet alsof een stelletje tweede-klassers het gemaakt zouden hebben als klasse project. Het is net alsof Wenlock en Mandeville samen gevoegd zijn was de suggestie van ieder kind. “Zij moeten één oog hebben!” “Het zou cool zijn als ze Karate konden!” “Laat ze vliegen!” Er werd niet gefilterd. In plaats van eenvoudig (zoals de enige goede Olympische mascotte`s in de geschiedenis, Barcelona Cobi) ging Londen voor een model dat zo gecompliceerd is als het maar kon.

De natuurlijke verdediging over de mascottes is dat ze niet ontworpen zijn voor volwassenen, maar voor de kinderen die de volwassenen ervan zullen overtuigen een bundel van voornoemde mascottes te kopen. Dat is omkoping. Toegeven aan kinderen is geen excuus voor een ongeïnspireerd ontwerp. De bovengenoemde Pixar`s richten zich op kinderen, maar de films resoneren nog met de oudere stellen.

Wenlock is vernoemd naar Much Wenlock, een dorpje in Shropshire, waar een evenement werd gehouden in de 19de eeuw dat de huidige spelen inspireerde. Mandeville is vernoemd naar het ziekenhuis waar de Paralympische Spelen werden gesticht. Hoewel beide als Tolkien karakters klinken, zijn de namen vrij goed en is het enige dat de mascottes kenmerkend Brits maakt.

Londen 2012 bracht een video uit waarin de afkomst van het paar uitgelegd wordt. Hoe dan ook, maakt dat ze nog vreemder dan voorheen:

Alle eer voor dit artikel gaat naar de rechtmatige eigenaar

Originele artikel: Klik Hier

—————————————————————————————————————-

English version

(8) London unveils creepy-looking mascots for 2012 Olympics


 

When the official logo of the 2012 London Olympics was released three years ago, the odd puzzle-piece design was the object of so much scorn that organizers were desperate to avoid similar criticism when they unveiled the mascots for the Games on Wednesday. With the introduction of Wenlock and Mandeville (above), London 2012 organizers realized their goal. The criticism of the mascots won’t be similar to the complaints about the logo. No, they’ll be much, much worse.

Look, I don’t know what to say. Olympic mascots have always been the object of scorn (remember Izzy?), but these two, uh, things take the absurdity to a whole new level. There’s a complicated backstory to the characters which was written by a children’s author. It explains why the mascots have one eye (it’s a camera lens to see the world) and yellow lights on tops of their heads (an homage to London taxicabs), but fails to tell the tale of why they look like early rejects from a Pixar movie. Plus, the fact that some details are explained only makes me wonder about the things that aren’t. Why does the one on the left look like it’s wearing an oven mitt? Where are their feet? What, are both those design features a metaphor for how we can’t run away from global warming?

Officials boasted that focus groups of children helped form the designs of the mascots, which makes total sense because this looks exactly like something a bunch of second-graders would create as a class project. It’s like Wenlock and Mandeville were pieced together from every child’s suggestion. “They should have one eye!” “It’d be cool if they did karate!” “Make them fly!” There was no filter. Instead of simple (like the only good Olympic mascot in history, Barcelona’s Cobi) London went for a design as complicated as can be.

The natural defense of the mascots is that they’re not designed for adults, but for the children who will convince adults to buy them a bunch of merchandise with said mascots. That’s a cop-out. Pandering to children isn’t an excuse for an uninspired design. The aforementioned Pixar caters to kids, yet its films still resonate with the older set.

Wenlock is named after Much Wenlock, a village in Shropshire which held an event in the 19th century which inspired the modern Games. Mandeville is named after the hospital at which the Paralympic Games were founded. Though both sound like Tolkein characters, the names are quite good and are the only thing that makes the mascots distinctly British.

London 2012 released a video explaining the pair’s orgins as well. Somehow, it makes them look even weirder than before:

All credit for this article goes to the rightful owner

Original artikel : click here

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op (8) London onthult griezelig ogende mascottes voor Olympische spelen 2012

  1. Pingback: Londen 2012: De Olympische fakkeltocht en Prometheus | RikClay's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s