Extra 2.. De functie van Gedenknaalden, en Gedenkstenen (Obelisk) etc..

De functie van Gedenknaalden, en Gedenkstenen (Obelisk) etc..

Ik ben Marcel, uit Nederland. Ik ben een regelmatige lezer van het EW-forum, echter geen  deelnemer. Ik verkies om mijn ding te doen in zo veel mogelijk privacy als ik kan. Ik ben niet bang voor het maken van golven, maar ik geniet ervan ze te maken onder de oppervlakte, bij wijze van spreken. Er is veel aan de hand in dit kleine land van mij, het verspreid zich, en er wordt veel werk verricht.

De reden dat ik u schrijf is voornamelijk om u te vragen of u mensen zou willen attenderen op een link, waarvan ik denk dat het ze het antwoord kan geven waarnaar ze op zoek zijn. Het gaat om het draadje:

“Geschonken sculpturen en Monumenten”.
Daarin wordt de vraag naar voren gebracht waar de gedenknaalden voor zijn.

Ziet u, er is deze ongelooflijke Engels onderzoeker / schrijver / docent, die een diepe duik heeft genomen in een uiterst belangrijk aspect van de controle, het verzamelen van grote menigten op bepaalde punten, om ze zover te krijgen dat ze hun respect en ontzag verlenen, en dan wordt deze spirituele energie geoogst en doorgeleid naar de 4e dimensie, je raadt het al, door de naalden en spelden .. De obelisken fungeren als antennes, geplaatst op een vortex (draaikolk).

Deze artikelen door Matthew Delooze gaan zeer diep in op dit spul. Deze is erg lang, maar zo ongelooflijk boeiend, daarin worden de obelisken / naalden blootgelegd:

http://www.oneballmedia.com/node/157

Natuurlijk laat ik het aan uw over om dit door te geven of niet, dat is niet aan mij. Ik hoop dat iemand geïnspireerd zal raken door Matthew Delooze’s artikelen, het zijn allemaal schoonheden, waarin uitgelegd wordt hoe de symboliek gebruikt wordt om ons achter de tralies te houden. En indien mogelijk, zou u alstublieft mijn hoogachting door willen geven aan Andrea? Haar gave verhalen zijn geweldig, dat is de ware geest ..

De allerbeste wensen aan jullie allen,

Marcel

Note René: de link werkt zoals gewoonlijk niet meer, net als meerdere linken die verwijzen naar de artikelen van Matthew Delooze. Dat ze van het internet gehaald worden kan maar 1 ding betekenen, namelijk dat er teveel waarheid in naar voren gebracht wordt. Ook van mijn zijde kan ik u alleen maar aanraden op zoek te gaan naar artikelen van Matthew, of anders 1 van zijn boeken aan te schaffen. Via deze link (Klik hier) vind u in elk geval al de boeken, ze zijn te bestellen en tevens (eventueel) te downloaden na betaling van een luttel bedrag.

Mocht u toevallig op het internet tegen een artikel aanlopen van Matthew Delooze SLA DAN  DIRECT EEN COPIE OP, voordat u de volgende dag denkt verder te lezen en het dan plotseling verdwenen blijkt te zijn. Er verdwijnt namelijk met de dag meer van het internet!

Hier is een artikel te vinden: (Klik Hier)

En hier nog één: (Klik hier)

—————————————————————————————————————

English Version

The function of needle and Tablets (Obelisk), etc..

I’m Marcel, from the Netherlands. I’m a regular reader of the EW-forum though not a participant. I prefer to do my thing in as much pricacy as I can. I’m not afraid of making waves but I enjoy making them beneath the surface, so to speak. There’s a lot going on in this little country of mine, it is spreading, a lot of work is being done.

The reason I’m writing you is mainly to ask if you would like to direct people to a link that I think might give them the answer that they are looking for. It’s about the thread:

“Gifting Sculptures And Monuments”.
In it the question is being brought up what the needle-monuments are for.

You see, there’s this incredible English researcher/writer/lecturer who has taken a deep dive into an extremely important aspect of control, the gathering of large crowds at certain points, getting them to build up their respect and awe, and then extract (harvest) this spiritual energy and transport it to the 4th dimension through, you guessed it, needles and pins.. The obelisks that function as antenna’s, placed on vortexes.

These articles by Matthew Delooze go deep into this stuff. This one is long but so incredibly fascinating, it adresses the obelisks/needles:

http://www.oneballmedia.com/node/157

Of course I leave it up to your judgement to pass this on or not, that’s not up to me. I hope someone will get inspired by Matt Delooze’s articles, they’re all beauties, explaining the way symbolism is used to keep us behind bars.
And if possible, would you please give my best regards to Andrea? Her gifting stories are great, that’s the spirit..

Very best wishes to you all,

Marcel

Note Rene: the link no longer works as usual, as several links to related articles by Matthew Delooze. That they are removed from the internet can only mean one thing: that there is too much truth is brought forward. Also from my side I can only recommend to look for articles by Matthew, or else one of his books to buy. This link (Click Here) you can find all the books in any case, they are ordering, and also (eventually) be downloaded after paying a small sum.

If you happen to run into the Internet at an article by Matthew Delooze SAVE DIRECTLY A COPY before the next day do further reading and then suddenly appears to have disappeared. There is disappearing more and more every day from the Internet!

Here is an article available: (Click Here)

And here’s one: (Click Here)

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s