Extra 6.. Emotionele hoogachting creëert spirituele energie

Emotionele hoogachting creëert spirituele energie, die vervolgens van u gestolen wordt!

Veel, heel veel lezen om een clou te krijgen. Verschillende alarmbellen zullen afgaan. Energie is het echte goud. De grote lijn (Ley Lijn) in Londen gaat door Buck House, 20 meter breed denk ik.

Emotionele hoogachting creëert spirituele energie. Vergeet nooit dat emotionele hoogachting spirituele energie creëert. Laat het bezinken Want ik vertel u de waarheid, en mijn woorden zijn betrouwbaar, bepaalde monumenten worden gebruikt ‘als vaartuigen voor spirituele energie’, en ontvangen in feite de makers van de monumenten de spirituele energie die voortgebracht wordt. Onthoud dat als je met respect denkt over/aan/bij kunstvoorwerpen en monumenten dan creëer je energie, en daarom als je met respect aan zoiets denkt geeft het de energie aan de makers ervan. Snapie?

….. Begint u nu te zien dat oude monumenten grote hoeveelheden ‘sentimentele waarde’ bij zich dragen wat ze honderden of duizenden jaren lang ontvingen door emotionele hoogachting of zelfs door directe verering van menselijke wezens? Ik hoop het. De mensen vroeger kregen de opdracht beelden en afgoden te aanbidden in de tempels en paleizen van hun meesters.

…… Ik ben hier om u te vertellen dat als u zich buigt voor een monument of een andere vorm van symboliek, u uw spirituele energie eraan afdraagt, vooral als je er een symbolisch gebed bij opzegt. Denk eraan ….. dat al deze artefacten in het Louvre eigenlijk allemaal op of rond ‘een energie-lijn’ staan…….. Dus we hebben deze’ energie-lijn ‘in Parijs en we hebben nagedacht over de gedachte dat monumenten en relikwieën op deze lijn eigenlijk energie vaartuigen zijn, en deze vaartuigen kunnen het wezenlijk omzetten, om vervolgens onze spirituele energie dan eerbiedig af te leveren voor en aan de makers ervan.

…. Hoe dan ook. ‘Onze gestolen spirituele energie gaat naar wat bekend staat als de onderwereld, mijn vrienden‘. Dus nu weet je het. De onderwereld moet zichzelf aankondigen op de één of andere manier om je vrije wil en acceptatie te verkrijgen. (u gaat naar een monument Uit Vrije Wil, u gaat naar de kerk Uit Vrije Wil)  Net als Morpheus zichzelf aankondigde (de onderwereld) door een klaproos op Herdenking`s Dag, om uw acceptatie en vrije wil te ontvangen om “Hem te Eren” (spirituele acceptatie).

…. Een groep Multi dimensionale wezens hebben een doolhof van occulte symboliek in je geest gecreëerd wat gebruikt wordt om u, ‘hen’ indirect te laten aanbidden via mythologische goden. In principe aanbid je Reptiliaanse buitenaardse wezens al misbruikmakend van je onderbewuste.

U en ik creëren onze werkelijkheid door onze onderbewuste gedachten, zodat het de Slangen Cult dient om onze onderbewuste gedachten te controleren en zichzelf plaatsen, als onze goden, in onze onderbewuste gedachten, en daarom verwerven ze ons respect voor hun symbolische monumenten door middel van manipulatie van ons onderbewustzijn”.

John

—————————————————————————————————————

English Version

emotional respect creates spiritual energy

Loads of reading to get the sum of it.  Certainly rings true, also Poppy Day.  Energy is the real gold.  Big line in London going through Buck House, 20 yards wide I think.

emotional respect creates spiritual energy. Never forget that emotional respect creates spiritual energy. Get it to sink in for I tell you the truth, and my words are trustworthy, that certain monuments are used ‘as vessels for spiritual energy’ and the creators of the monuments actually receive the spiritual energy that is created. Remember thoughts about artifacts and monuments create respect for them therefore thoughts of respect give energy to their creators. Get it?

…..Can you begin see that ancient monuments carry massive amounts of ‘sentimental value’ that they have received for hundreds or thousands of years through the emotional respect or even direct worship from human beings? I hope so. The ancient common people were ordered to worship images and idols in the Temples and Palaces of their masters.

……I am here to tell you that if you bow to a monument or any other form of symbolism you will surrender your spiritual energy to it, especially if you utter symbolic prayer to it.
…..Remember all these artifacts in the Louvre are actually on or surrounding ‘an energy line’……..so we have this ‘energy line’ in Paris and we have pondered on the thought that monuments and relics on this line are actually energy vessels and these vessels can actually extract, harness and then deliver our spiritual energy for and to their creators respectfully.

….Anyway. ‘Our stolen spiritual energy goes to what is known as the underworld my friends’. So now you know. The underworld has to announce and declare themselves in some way to gain your free will and acceptance. (you go to a memorial out of Free Will, you go to a church out of Free Will). Just like Morpheus announces himself (the underworld) through the Poppy on Remembrance Day to gain your acceptance and free will to honour him (spiritually accept)

….A group of multidimensional beings alien to this world have created a labyrinth of occult symbolism in your mind and it is used to get you to worship them indirectly through mythological deities. Basically you worship Reptilian Alien Beings through subconscious proxy voting.

….You and I create our reality through our subconscious thoughts so it serves the Serpent Cult to control our subconscious thoughts and place themselves, as our gods, in our subconscious thoughts and therefore gain our respect for their symbolic monuments through manipulation of our subconscious.”

John

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Extra 6.. Emotionele hoogachting creëert spirituele energie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s