Inleiding: Wie was Rik Clay

 

Al het werk op deze blog is een eerbetoon aan Rik Clay

Rik Clay RIP 1982-2008

 

Wie was Rik Clay?

Een 25 jarige jongeman uit het Engelse Leeds die een bijzondere vorm van intelligentie had en die aanwendde om de esoterische agenda en symboliek achter het NWO verhaal te ontrafelen. Hij stierf in 2008 een maand na zijn tweede en laatste interview in mysterieuze omstandigheden. De officiële versie van zijn dood luidt als volgt: zelfmoord als gevolg van een “adrenal breakdown”. Medisch gezien gebeurd dit na een langdurige periode van stress waarbij het lichaam in een fight-flight reactie gaat. De adrenaline die op die manier wordt gegenereerd kan echter geen uitlaat klep vinden en stapelt zich op. Afgaande op wat de ouders hebben verklaard met betrekking tot zijn dood lijkt het erop dat hij slachtoffer is geworden van een “microwave” wapen zoals beschreven in sommige CIA documenten. Er is ook wat controverse rond de info die Rick gekregen zou hebben. De werkelijke bron zou Ian Crane zijn bij wie Clay een seminar zou hebben bijgewoond. Crane is de man die beweerd dat er tijdens de Olympische Spelen te Londen een “fake” buitenaardse invasie in scéne gezet zal worden door de autoriteiten. Wat er ook van zij: Het was Clay die er publiekelijk mee naar buiten kwam. Rik was de eigenaar van een blog met als titel “The Cosmicmind”. De blog werd door hem een week voor zijn dood van het net gehaald. Zijn bevindingen en de manier waarop hij de “dots”met elkaar verbond waren op zijn minst gezegd opmerkelijk. Grote gedeeltes van zijn blog zijn ondertussen terug gereconstrueerd. Een bijkomend interessant detail is dat de as van Rick Clay  verspreid werd op 11 september (!) 2008. Toeval? Misschien wel. Tenzij er een ritueel aan verbonden werd en Rik Clay  geofferd werd? Een voorbeeld voor andere zoekers? Een verdoken waarschuwing? Hoedanook de man in kwestie heeft enorm nuttig werk verricht en vele inzichten gegeven aan de truthers community. De voornaamste bevindingen van Rik Clay zijn:

1. Afgaande op de symboliek die al gekend is van de komende Olympische Spelen in Londen zal er een gebeurtenis worden geënsceneerd op een ritualistische wijze.

2. Rik legde de werkelijke betekenis bloot van het Olympisch logo bestemd voor het Londen evenement alsook dat van Bejing 2008: Hij ontdekte dat het logo in een bepaalde vorm het woord Zion spelde.

3. Hij ontdekte ook dat de plaats waar het Olympisch stadium opgericht zal worden omringd is door straten met maconieke en religieuze symboliek.

4. Hij legde de belangrijke ritualistiek bloot mbt de Olympische spelen. Zo ook de aanslagen in Munchen waar 11 terroristen  gedood werden door een terroristische groep die zich Black September (!) noemde. En de vreemde verschijning van een UFO en een 3 meter lange “Alien” in de eindceremonie van de Olympische spelen in 1984 (Orwell). Nota: het Olympisch stadium in Bejing was oorspronkelijk ontworpen in de vorm van een oog (cfr. Het Alziende oog) maar werd uiteindelijk gebouwd in de vorm van een symbolisch nest: het Vogelnest genoemd. Op de officiële site spreekt men van een “voertuig”( vessel ) en opmerkelijk : In Londen staat sinds 2002 een gigantisch ei? Wat gaat er in Londen geboren worden van niet-menselijke oorsprong aangezien een mens alleen maar uit een menselijke baarmoeder geboren kan worden (en niet uit een ei)?

5. Hij legde de nadruk op de invloed van symbolen die verwerkt zijn in logo’s zoals de piramide, de godin Isis (Mc Donalds, Schweppes, Starbucks) die op het onderbewustzijn inwerken op een manier die wij met onze vijf zintuigen niet kunnen bevatten. Vele logos van multinationals zijn ontworpen door een man genaamd Wally Ollins die volgens Clay een vrijmetselaar is.

Kortom  teveel om in een inleiding naar voren te brengen, dus laten we snel beginnen.

Heel veel lees plezier,

René

Er is een BackUp gemaakt van Rik`s werk en de complete blog is HIER te downloaden. Het wachtwoord is tcm. Zoek in elke map het bestand INDEX HTML,  dubbelklik en u bent erin.

Rik`s blog compleet vertaald, is hier te vinden (Engels en Nederlands)

—————————————————————————————————————-

English Version

All work on this blog is a tribute to Rik Clay

RIP Rik Clay 1982-2008

Who was Rik Clay?

A 25 year old young man from Leeds, England who had a particular form of intelligence and use to the esoteric symbolism behind the NWO agenda and story to unravel. He died in 2008 one month after his second and final interview in mysterious circumstances. The official version of his death reads as follows: suicide because of an “adrenal breakdown. Medically, this happens after a prolonged period of stress where the body in a fight-flight response goes. The adrenaline generated in this way can find no outlet and accumulates. Judging from what the parents have stated on his death, it seems that he is victim of a “microwave” weapon as described in some CIA documents. There is also some controversy surrounding the information that Rick would have received. The actual source was Ian Crane where Clay would had attended a seminar. Crane is the man who claimed that during the Olympic Games in London a fake alien invasion scene will be put by the authorities. Whatever: It was Clay who came out into public. Rik was the owner of a blog titled “The Cosmic Mind”. The blog was removed one week before his death from the grid. His findings and the way he connected the “dots where to say the least remarkable. Large parts of his blog are back now and reconstructed. Another interesting detail is that the axis of Rick Clay was distributed on September 11 (!) in 2008. Coincidence? Maybe. Unless there was a ritual connected and Rik Clay was sacrificed? An example for other hunters? A hidden warning? Anyway the man in question has done tremendous work and many useful insights to the truthers community. The main findings of Rik Clay are:

1. Based on the symbolism that is already known from the upcoming Olympic Games in London it will be a staged event in a ritualistic manner.

2. Rik laid bare the real meaning of the Olympic logo for the London event and those of Beijing 2008: He discovered that the logo in some form spelled the word Zion.

3. He also discovered that the place where the Olympic Stadium will be established is surrounded by streets with maconieke and religious symbolism.

4. He explained the major ritualistiek expose about the Olympics. So did the attacks in Munich, where 11 terrorists were slain by a terrorist group called Black September (!). And the strange appearance of a UFO and 3 meters long “Alien” in the closing ceremony of the Olympic games in 1984 (Orwell). Note: the Olympic stage in Beijing was originally designed in the shape of an eye (cf. The All Seeing Eye) but was eventually built in the form of a symbolic nest: Bird’s Nest said. On the official website it speaks of a “vehicle” (vessel) and remarkable: In London since 2002 is a giant egg? What goes on in London, born of non-human origin as a human being only from a human womb can be born (and not from an egg)?

5. He emphasized the influence of symbols that are embedded in logos like the pyramid, the goddess Isis (McDonald’s, Schweppes, Starbucks) on the subconscious in a way that we interact with our five senses can not comprehend. Many multinational companies have logos designed by a man named Wally Ollin who was according to Clay a Freemason.

Too much in a short introduction to put forward, so let’s start soon.

Have fun,

René

There is a backup of Rik `s work and the complete blog can be downloaded HERE. The password is tcm. Find the file in any folder INDEX HTML, and double click it.

Rik`s complete blog klik here

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

15 reacties op Inleiding: Wie was Rik Clay

 1. Rik would be 28 today. We were born same year. I always thought it was wierd my name had 3 F’s in it. According to Alex Collis’s lectures, the crystal that was teleported into my brain which now rests neutralized in my right shoulder(not to startle you) was placed there by the Grey’s. Apparently they thought I was their property. I’m a Texas Submarine Veteran property of the U.S. Government until my I.D. expires in 2013. I am 100% disabled after the incident. I am clinically diagnosed as having thought disorders which led to scytsophrenia which led to hearing voices. I don’t hear them since about half a year ago and a change of medication. Now I sound like a wacko, but its all good.

  Ok, so the voices started in 07 or 08 and the crystal was put in my brain in 2010, but I ignored it was there. Later when I started messing with it I saw what looked to me like a unidentified spacecraft. Thats not important though because we already know now thats what it was. Lets see. I left that location and went to my father’s house where it all happened and the only thing I didn’t put in my blog on that site was that the third eye, which is what moving the crystal around activated, can be controlled using the left and right front brain to block the eye from opening. When the pineal gland opens, its like a radio antenna that drags others into telepathic communication. This included my family but they were more responsible with it than me. So I blew a hole in the roof trying to get a camera out of my TV which sent me to the police station. Back on topic. I saw the camera using the crystal activating what we call x ray vision along with other targets. Its dangerous because I saw a 6 cannon barrel on my left shoulder and a 9mm in my right hand as well as a guy outside my window pointing a gun at me. Ok, so you can allegedly neutralize the crystal or iron, not sure what the thing is, but Alex says, high ultraviolet light can neutralize it. I had it fall from my head to my heart where I did not want it to sit so I stood on my head and leaned till gravity put it where its at. Thats good news but I want it teleported out of my arm. Do what you want with the info but I’m not talking to anyone unless its via http://www.resistance2010.com because I never check my email. You can catch me on that site occasionally. I trust them. I left out a few things but I will explain also what I didn’t put on the site is that at the police station I was handed a phone to listen to a veteran representative and as they took the phone away from me, I could still hear it like it was still on my ear. Its not important anymore. The important thing is to spread the truth. I didn’t know but I suspected and I still do. Now I’m curious if the military is using this alien technology to wear “cloaking suits”. My fingernail was clipped and I heard the sound of the clipper but saw no one. There were alot of strange symbols I could activate with the crystal but no clue what they were for besides changing the style of the target on my eye from infa red to dark like jungle mode I guess. The biggest problem is the camera. Not the one in the TV I saw but the one I activated which also had ways of switching on and off. So are we really being watched or are we watching everything and who decides what will be recorded? Just thoughts. Anyways I can’t think of anything else important.

 2. Leeghoofd zegt:

  Rene,

  Allereerst mijn diepste waardering voor alles dat je doet. Onvoorstelbaar!
  Zoveel energie en tijd, in mijn ogen ben je een absoluute held. Zo en nu genoeg erover anders ga je nog achterover hangen 😉
  Die link van Rik Clay wilde ik onderzoeken maar daarmee kom ik niet verder. Doet de link het misschien niet meer of heb ik eerst een gebruikersnaam en wachtwoord nodig? Hoor het wel als je tijd hebt.
  Thankx!

  btw is je het verhaal van Rik over 11 11 bij redice bekend?

  • hetuurvandewaarheid zegt:

   Leeghoofd – thanx,

   We zijn hier “Voor Elkaar” en “Met Elkaar” – en niet voor de misselijkmakende machtsspelletjes waar we nu in beland zijn. Dus willen wij dat er wat veranderd, zullen we zelf aan het werk moeten.. We hadden het laatst al over de energieën etc en ik denk dan ook dat we daarmee het tij kunnen keren. De Sheople hoeven het enkel maar te weten, alleen daardoor zal er al een verschuiving plaatsvinden. je zult wel weten wat ik bedoel, je had er immers zelf over geschreven, de rest die dit lezen zullen het niet vatten denk ik.. Vandaar dat ik dus maar doorga.. De aap uit de boom kijken heb ook geen zin.

   Maar wat werkt er niet?

   Red Ice? ik dacht dat Rik het in het interview ook over 11 11 heeft gehad, en dat interview was toch via hen.. En welke link wil je onderzoeken die niet werkt?

   Ik moet deze site ook nog een keer uitwerken, ik heb alles er maar snel op gegooid zodat het te vinden is. Zou misschien wel handig zijn als ik klikbare verwijzingen maak in de index… maar ja – TIJD…. grrr

  • hetuurvandewaarheid zegt:

   Leeghoofd,

   Ik zat er vannacht wat over te malen – zeg jij nu dat je aangemeld moet zijn om bepaalde info te kunnen zien?.. Met andere woorden moet je dus een wordpress account hebben ofzo om het te kunnen lezen?… Als dat zo is moet ik snel iets veranderen hiero, ik ging er altijd vanuit dat het open en toegankelijk zou zijn voor “iedereen”..

 3. Leeghoofd zegt:

  Rene,
  Uiteindelijk kan ik gewoon bij de info, geen probleem. Denk dat ik technisch iets niet begreep. Je komt dan uiteindelijk in een bronbestand terecht wel een beetje onoverzichtelijk, maargoed het is wel gered en daar gaat het om.

  Zeer triest dat juist die mensen die het oprecht goed menen als eerste vertrekken. Alsof het zo moet als je begrijpt wat ik bedoel. Alsof deze matrix geen tegenspraak duld. Begrijp heel goed dat dit hier de illusie betreft. Echter wie bepaalt de illusie en vooral waarom mogen sommige scheppende geesten die hier niet voor niets zijn niet over een bepaalde grens heen? De illusie lijkt soms wel een heel eigen wil te bezitten, nu is de vraag welke wil is het grootst? Will I am?

  Weer eens iets om over na te denken en dat deed ik nog niet genoeg, haha!
  Als ik je ergens mee kan helpen of mee van dienst kan zijn trek dan aan de bel!
  Je hebt nu mijn rechtreekse lijn te pakken 😉

 4. kakkakkerdekak zegt:

  hoi, rik!!

 5. René zegt:

  London Olympics 2012 Illuminati Card Game NWO Zion False Flag Attack

 6. hetuurvandewaarheid zegt:

  Here you find Rik Clay`s work provided in picture..

  London Zion _ 2012 – The New Jerusalem
  1a

  1b

  2

  3a

  3b

  3c

  3 final = missing
  —————————————————————–
  4
  missing

 7. Pingback: Olympic Zion | HoaxWiki

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s