Speculaties over mogelijke nucleaire aanslag Olympische Spelen Londen

Speculaties over mogelijke nucleaire aanslag Olympische Spelen Londen

De Daily Mail drukte in maart 2010 deze foto af van een kernexplosie in het nieuwe Olympische Stadion in Londen.

Vorig jaar besteedden we ruimschoots aandacht aan de vele filmpjes, posters, logo’s en advertenties die volgens sommige complotfanaten erop wezen dat het WK Vrouwenvoetbal in Berlijn op 26-6-2011 zou worden getroffen door een false-flag aanslag met een kernbom. Een Duits advocatenkantoor nam de aanwijzingen dermate serieus dat er een rechtszaak tegen de Duitse staat werd aangespannen om het volk op de hoogte te brengen. Uiteindelijk gebeurde er gelukkig niets, maar nu de Olympische Spelen in Londen naderen wordt er opnieuw gespeculeerd over een nucleaire aanslag. Een Britse krant drukte een kleine 2 jaar geleden zelfs een foto van een atoomontploffing in het nieuwe Olympische Stadion af. Daarnaast lijken sommige aanwijzingen van ‘Berlijn 2011’ in werkelijkheid bedoeld voor ‘Londen 2012’.

‘Minister van Veiligheid Lord West waarschuwde afgelopen week dat er een reëel gevaar bestaat dat Al Qaeda terroristen een vuile nucleaire bom met een boot over de Thames vervoeren en deze in het hart van Londen tot ontploffing brengen,’ kopte de Daily Mail op 31 maart 2010. Bijgevoegd een foto van het inmiddels voltooide nieuwe Olympische Stadion met daarboven de vurige paddenstoelwolk van een atoombom.

De bekende thriller auteur Tom Cain schreef eerder een roman (‘The Survivor’) over een verschrikkelijke Al Qaeda aanslag in Londen. Speciaal voor de Daily Mail schreef hij een kort verhaal over islamitische terroristen die beslag weten te leggen op 50 kilo van het radioactieve strontium-90, dat afkomstig is uit het voormalige Sovjet arsenaal. Met behulp van gewone explosieven bouwen ze een ‘vuile’ kernbom, die weliswaar veel minder krachtig is als een gewone atoombom, maar desondanks tienduizenden slachtoffers kan maken omdat de dodelijke radioactieve stoffen door de explosie over een groot gebieden worden verspreid. Twee bommen worden naar Londen gesmokkeld om tijdens de Olympische Spelen tot ontploffing te worden gebracht. (1)

Predictive Programming
De afgelopen jaren lieten we in eerdere artikelen zien dat de aanslagen op 9/11/01 en 07/07/05 in diverse tv-series en films (o.a. ‘The Lone Gunmen’) werden ‘voorspeld’, ook wel ‘predictive programming’ genoemd. Op vergelijkbare wijze zou er nu ook een aanslag op de Olympische Spelen in Londen worden voorspeld. Al in augustus 2008 zond de BBC een serie uit getiteld ‘Spooks: Code 9’, waarin letterlijk een nucleaire aanslag op het nieuwe Olympische Stadion in 2012 werd getoond (zie foto hieronder). ‘Meer dan 100.000 mensen verpulverd, en een veelvoud ten dode opgeschreven door de straling,’ aldus het sombere begeleidende commentaar (2).

Pure fictie, of zou ook hier sprake kunnen zijn van ‘predictive programming’? In twee scenes is het beruchte ‘alziende oog’ van de Illuminati te zien. Ook zitten er vreemde verwijzingen in naar belangrijke occulte Vrijmetselaars getallen, zoals 33(0). De titel van de serie was oorspronkelijk ‘Spooks’, zonder de toevoeging ‘Code 9’. Betekent deze toevoeging dat er een verborgen boodschap in de serie zat?

De producent van de serie, Kudos, laat op zijn website in ieder geval óók een versie van het ‘alziende oog’ zien. En wat te denken van de Olympische mascottes? Volgens veel Britten rare gedrochten, mede omdat ze beiden slechts één oog hebben. Eén van de twee cyclopische figuren heeft zelfs een mini-piramide met daarin overduidelijk een ‘alziend oog’ op zijn hoofd:

Link Berlijn – Londen
Eén van de vorig jaar voor het voetlicht gebrachte aanwijzingen voor een mogelijke nucleaire aanslag op het WK Vrouwenvoetbal in Berlijn, dat op 26-6 van start ging, was een aanwijzing in de speelfilm Unknown Identity, die gaat over een terreuraanslag in Berlijn. In de film wordt een pagina uit een boekje getoond met een geheimzinnige getallencode, waarvan een paar getallen rood zijn omcirkeld. Dit werd ook op een van de filmposters getoond. De rood omcirkelde getallen vormden bij elkaar in code de datum 26-06-2011:

Wat blijkt nu: de buiten deze rode cirkel staande getallen lijken óók een betekenis te hebben. Als deze getallen bij elkaar worden opgeteld is de uitkomst 111. Eén jaar, één maand en één dag na 26-6-2011 is 27-7-2012, de openingsdag van de Olympische Spelen in Londen. Waren de ‘false flag’ aanwijzingen voor een false flag aanslag in Berlijn in werkelijkheid een verborgen code voor een geplande aanslag in Londen?**

111 en The Simpsons
Velen zal bekend zijn dat het getal 111 ook in verband werd gebracht met de aanslagen op 9/11/01. Zo telde het jaar 2001 na deze historische datum nog precies 111 dagen. Ook niet onbekend zijn de 9/11 verwijzingen in de tekenfilmserie The Simpsons.

Werden er in The Simpsons ook toespelingen gedaan naar Londen 2012? In de laatste 10 minuten van aflevering 11 van het 23e seizoen roeien de tekenfilmfiguren met een kano over de Londense Thames. De wijzers van de Big Ben wijzen op dat moment naar de 11 en de 1. De ‘UFO’ geluiden die in de aftiteling zijn te horen doen denken aan één van de eerste promotiefilmpjes van Londen 2012, waarin UFO achtige objecten boven Londen verschijnen:

Operatie BlackJack
In 2009 schreven we diverse artikelen over ‘Operatie BlackJack’, een Brits feuilleton over een serie nucleaire aanslagen in Londen, New York, Washington, Portland, Los Angeles, Mexico City en Toronto. De fictieve datum van deze aanslagen, 22-06-2009, was bij elkaar opgeteld het getal 21 (‘blackjack’), nóg een belangrijk occult getal. Frappant: ook 27-07-2012 is bij elkaar opgeteld 21. Hetzelfde gold voor 07-07-2005, de datum waarop de Londense metro werd getroffen door een massale terreuraanslag met 4 bommen, waarbij 52 mensen de dood vonden en meer dan 700 mensen gewond raakten.

Operatie BlackJack: Kernexplosie in hartje Londen, op slechts 6 mijl afstand van het Olympisch Stadion.

In ‘Operatie BlackJack’ werden de false flag aanslagen met kernbommen gebruikt om een oorlog te beginnen tegen Iran, Syrië en China, gezien de huidige situatie in de wereld buitengewoon actueel. De VS, Canada en Mexico zouden na de aanslagen opgaan in de Noord Amerikaanse Unie, met Denver als nieuwe hoofdstad. Dit zal velen onmiddellijk doen denken aan de bizarre muurschilderingen op het enorme vliegveld van Denver, die wijzen op een toekomstige massale slachting en de vorming van een Nieuwe Wereld Orde:

Ook de geheimzinnige, veelal ondergrondse bouwwerken met onbekende bestemming en de vorm van het vliegveld (een groot hakenkruis) hebben velen de wenkbrauwen doen fronzen.

Toen de BlackJack aanslagen op de gedoodverfde datum niet plaatsvonden verscheen er een internetpagina met daarop een klok die aftelde naar circa 1 jaar later. Ook toen gebeurde er echter niets. Maar waarom was de naam van deze site jackblack12.info, en niet 10 of 21? Wees de ’12’ misschien naar het jaar 2012?

Andere onderdelen van het ‘BlackJack’ programma zijn nu eveneens erg actueel. De aanslagen werden in de feuilleton namelijk gebruikt om een verplichte biometrische ID-kaart en gedwongen vaccinaties in te voeren. Ook zou het hele alternatieve internet worden afgesloten, zodat de burgers alleen nog maar de propaganda van de overheid krijgen voorgeschoteld.

Illuminati kaartspel
Het op deze site vaker besproken Illuminati kaartspel uit 1995, waarop letterlijk de aanslagen van 9/11 op de Twin Towers en het Pentagon (6 jaar later!) stonden afgebeeld, lijkt eveneens aanwijzingen te bevatten dat er op of rond de Olympische Spelen in Londen een schokkende gebeurtenis staat gepland.

De ‘Population Reduction’ (bevolkingsvermindering) kaart laat een stad zien met daarboven een paddenstoelwolk die tevens de vorm van een doodshoofd heeft (6). Het kleine verlichte diagonale gebouw op de voorgrond lijkt bijzonder veel op het nieuwe stadhuis van Londen:

Ook de andere gebouwen doen sterk denken aan het financiële zakencentrum (‘Canary Wharf’) van de Britse hoofdstad. Het groen verlichte gebouw op de voorgrond vertoont opvallende gelijkenissen met de Barclays Bank. De toren rechts hiervan lijkt op de vestiging van de Citigroup bank, al heeft de kenmerkende hoogste toren in het midden (One Canada Square) in werkelijkheid een piramidevormig dak. Ook staat er in het zakencentrum net als op de speelkaart een groot hotel met een diagonaal dak:

Op een andere kaart, ‘Combined Disasters’ (meerdere rampen) werd aanvankelijk de instortende Big Ben gezien, maar na nauwkeurige bestudering bleek de klokkentoren meer te lijken op die in de Japanse hoofdstad Tokio. Waarschijnlijk toevallig: de mensen op de voorgrond dragen kleren in de kleuren van de Olympische ringen. Opvallender is de klok zélf: de grote wijzer staat ook hier op de 11 terwijl de ‘1’ vrijwel niet te ontdekken is, waardoor er juist de aandacht op gevestigd wordt. De andere wijzer staat ergens tussen de 2 en de 3: 2,7 oftewel de 27e?

Andere opvallende zaken:

* De 15 schijnwerpers van het Olympische Stadion hebben allemaal de vorm van een (Vrijmetselaars/Illuminati) piramide:

* De burgemeester van Londen gaf in 2007 toe dat in het logo van de Spelen het woord ‘Zion’ verborgen is (het Vrijmetselaars-Zion, niet te verwarren met het oorspronkelijke Bijbelse Zionisme! Zie eerdere artikelen (links: zie onder) over dit door velen niet (h)erkende onderscheid.) Dit logo werd op 31 oktober 2009 bekend gemaakt – precies 1000 dagen voor de openingsceremonie op 27-07-2012.

Voor verdere uitleg zie: ‘Iran roept op tot boycot Olympische Spelen 2012 vanwege ‘Zionistisch’ logo (1 maart 2011)

* Waarom koos David Thomas, de auteur van het korte ‘atoombom verhaal’ in de Daily Mail, voor het pseudoniem Tom Cain? Hoge Illuminati leden noemen zichzelf ook wel de ‘Zonen van Cain (Kaïn)’.

* In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation een rapport met toekomstscenario’s voor de jaren 2010-2020, die het ‘doem decennium’ werden genoemd. Op pagina 34 wordt letterlijk gesproken over een bomaanslag op de Olympische Spelen in 2012, waarbij 13.000 mensen om het leven komen. Naast 33 is ook 13 een belangrijk occult getal. Is het enkel toevallig dat de ‘middenstip’ van het Olympische Stadion zich vrijwel exact op de 51,53874e breedtegraad bevindt (optelsom getallen: 33) en op de -0,01651e lengtegraad (optelsom: 13)?

* Op de voorpagina van het blad Private Eye stond in augustus 2011 de kop ‘Olympische Oefening’, met daaronder een afbeelding van chaos in een Britse straat en een tekstballonnetje bij iemand die zegt: ‘Dit is de ergste openingsceremonie ooit’:

* De Telegraph schreef in mei 2011 dat uit een officieel onderzoek bleek dat Londen buitengewoon slecht is voorbereid op een aanslag tijdens de Olympische Spelen in 2012 (3). Op 4 november 2011 kopten de collega’s van London Evening Standard over de openingsdag van de Spelen: ‘De dag dat Londen zal exploderen (met culturele activiteiten)’ (4).

* In de bekende rampenfilm ‘2012’ probeert de hoofdpersoon met zijn gezin te ontsnappen aan een vulkaanuitbarsting in de VS. Vreemd genoeg vouwt hij echter opzichtig een kaart open van het metrosysteem in Londen, terwijl dit helemaal niets met de film te maken heeft. Werd hiermee een verband gelegd tussen het ‘rampjaar’ 2012 en een geplande gebeurtenis in de Britse hoofdstad?:

* De film ‘V for Vendetta’ (2006), waar de Occupy beweging en de hackersgroep Anonymous het bekende masker van de filmheld van gebruiken, is gebaseerd op een gelijknamige stripserie. Op pagina 8 van het 8e stripboek wordt occultist, satanist en volgens sommigen eveneens illuminati-lid Aleister Crowley aangehaald: ‘De hele wet is: Doe wat je maar wilt!’ In de film (niet in de strips!) pleegt de ‘held’ een grote aanslag op het parlement in Londen door in een metrotunnel een enorme hoeveelheid chemische explosieven tot ontploffing te brengen.

* In september 2003 werd er in Londen een grootschalige oefening getiteld ‘Operatie Osiris’ gehouden. Scenario: een aanslag met chemische en/of biologische wapens op de metro in Londen. Osiris is de Egyptische god van de onderwereld en de doden, en speelt een belangrijke rol in de Illuminati en andere geheime genootschappen.

* Eigenaardig: Precies op de openingsdatum wordt de ‘schoenbom’ terrorist Saajid Badat, die in 2005 tot 13 jaar celstraf werd veroordeeld, vervroegd vrijgelaten uit een Britse gevangenis. Badat wilde met een bom in zijn schoen een vliegtuig van Amsterdam naar de VS opblazen, maar ging op het laatste moment niet aan boord. Zijn handlanger, de Brit Richard Reid, werd door de passagiers van een vlucht van Parijs naar Miami overmeesterd toen hij probeerde om zijn schoenbom tot ontploffing te brengen (5).

Conclusie 2011: realiteit in 2012?
Hoewel sommige ontdekkingen en feiten op zichzelf staand op zijn best als speculatief kunnen worden beschouwd, lijken alle aanwijzingen bij elkaar een meer dan toevallig scenario te schetsen waarin de Olympische Spelen in Londen inderdaad historisch zouden kunnen worden, maar om geheel andere redenen dan sportieve prestaties. Op 22 juni 2011, vier dagen voor ‘de’ datum in Berlijn, concludeerden we:

‘Je zou bijna gaan denken dat de documentaire -en daarmee de geplande aanslag- zelf door de machtselite in elkaar is gezet met als doel de aandacht te trekken van complotdenkers… Het tweede beoogde doel zou… een stuk duisterder kunnen zijn, namelijk de aandacht afleiden van een echte nieuwe 9/11-achtige false flag aanslag, die ergens in de nabije toekomst zou kunnen gaan plaatsvinden…’

Alex Jones’ gast Ed Asner waarschuwde op 13 februari dat Navy Seal commando’s hem hadden verteld dat er tussen juni en oktober een false flag aanslag gepland is waardoor Amerika in een nieuwe oorlog zal worden betrokken (7). Jones constateerde dat we ons nu in de spreekwoordelijke ‘stilte voor de storm’ bevinden, waarin diverse legers en vloten over de wereld zich klaarmaken voor een onvermijdelijke confrontatie. Daarbij haalde hij onder andere het recente dreigement van de president van China aan dat Amerika een oorlog met zijn land kan verwachten. Dit lijkt angstvallig veel op (een variant van) het ‘BlackJack’ scenario. Wordt de wereld over een paar maanden inderdaad in een nieuwe wereldoorlog gestort? Of zal het ook deze keer vals alarm blijken te zijn.

Xander  
** Speciale dank aan Albert voor deze en andere in dit artikel verwerkte ontdekkingen.
(7) YouTube (Infowars.com)
Zie ook o.a.:
2011:
2009:
05-08: 9/11 was voorbode van toekomstige massale mensenoffers (/ Plan voor Tempel voor ALLE religies in Jeruzalem onthuld)

Originele artikel:
http://xandernieuws.punt.nl/?id=653457&r=1&tbl_archief=&

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Een reactie op Speculaties over mogelijke nucleaire aanslag Olympische Spelen Londen

  1. hetuurvandewaarheid zegt:

    New Groundbreaking Evidence of 2012 False Flags! [A MUST WATCH!]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s